fbpx
x
Мени

Ресурси

Платформа за пријавување на комунални проблеми

Волонтерство

Нема Правда,Нема!

Освести се! Wake up!

Социјална Ревизија

Ndërmerr aksion

Преземи акција

For Roma, Justice Is Sometimes the Best Medicine

Ослободи ја идејата

Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012

Çliroje idenë

Хигиенски пакети за ромски семејства со новороденчиња 29.04.13

Радости за успесите од 2011

Параправна помош 24.4.2013

Отворете ги очите, информирајте се за вашите права! (Слободно изразување)

Состанок на ССКМ, КХАМ и стопанственици од општина Делчево 22.07.2013

Ослободи ја идејата и преземи акција

Лидерски камп 2016

Доделување на новогодишни пакетчиња на деца од ромска националност

Како до најдобар ЈАС?

Јавна дебата 26.10.2012

Preparing for the big world

Анализа со развиени препораки во делот на улогата и капацитетите на институциите и земјоделските стопанства во пазарната економија

Демографските политики и родовата еднаквост во Република Македонија: Мерките за унапредување на еднаквоста помеѓу жените и мажите како мерки за зголемување на наталитетот

Застапување во земјоделството

Студии на случај за спроведување на политиките за регионален развој

Gender analysis of the programmes and budgets of the Local self-government units Study for the Municipalities Bogovinje, Aerodrom, Mavrovo and Rostuse and Gjorce Petrov

Прирачник за почвени анализи