fbpx
x
Мени

Повици

ПОВИК ЗА ПАРТНЕРСКИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-ПАГ-01

Цивика мобилитас објавува нов повик за доделување партнерски акциски грантови [ЦМ-ПАГ-01]

[ЗАТВОРЕН] ПОВИК ЗА АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-АКТ-06

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-06]. Покрај водечката организација, во пријавата мора да се вклучат најмалку два партнери. Пријавите за повикот се поднесуваат само по електронски пат (е-пошта). Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Краен рок за поднесување на пријавите е 3 март 2021 г. до 14 часот, датумот и часот на пристигнување на електронската пошта ќе се смета за релевантен доказ за поднесување на пријавата во зададениот рок.

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРАНТОВИ [ЦМ-ИНС-05]

Пријави можат да поднесат: здруженија, фондации и сојузи кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); Институционалните грантови се наменети да го поддржат институционалниот развој (ИР) и организационото јакнење (ОЈ) на индивидуални граѓански организации. Цивика мобилитас очекува институционалните грантисти да заземат лидерски позиции во граѓанското општество во земјава, да […]

ПОВИК ЗА АД-ХОК ГРАНТОВИ [ЦМ-АДХ-02]

Цивика мобилитас објавува повик за доделување ад хок грантови [ЦМ-АДХ-02] на граѓанските организации кои преземаат итни активности за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19. Пријави можат да поднесат граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10). Апликантите може да соработуваат со други граѓански организации. Општа цел на […]

[ЗАТВОРЕН] ПОВИК ЗА АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-АКТ-05

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-05] Пријави можат да поднесат: граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); непрофитни научно-истражувачки установи регистрирани согласно Законот за научно -истражувачка дејност. Покрај водечката организација, во пријавите можат да се вклучат партнери и соработници. Партнерот треба да исполнува […]

Отворен повик за акциски грантови на Цивика мобилитас

Граѓанските организации како и непрофитните научно-истражувачки установи можат да се пријават на повикот за акциски грантови на Цивика мобилитас наjдоцна до 3 март 2020 година, во 16 часот. Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас, односно кон општествени промени кои се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра […]

[ЗАТВОРЕН] Повик за мали грантови [ЦМ-МАК-02]

Цивика мобилитас Ве известува дека повикот за доделување мали грантови [ЦМ-МАК-02], заклучно со 31.12.2021 година поради исцрпување на фондот за грантови е официјално затворен. Резултатите од пријавите поднесени во текот на последниот квартал од 2021 година ќе бидат разгледани од Комисијата за избор на малите грантови и соопштени во текот на јануари 2022 година. Ви […]

[ЗАТВОРЕН] Повик за институционални грантови [ЦМ-ИНС-04]

Пријави можат да поднесат: здруженија, фондации и сојузи кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); Институционалните грантови се наменети да го поддржат институционалниот развој (ИР) и организационото јакнење (ОЈ) на индивидуални граѓански организации. Цивика мобилитас очекува институционалните грантисти да заземат лидерски позиции во граѓанското општество во земјава, да […]

[ЗАТВОРЕН] Повик за акциски грантови [ЦМ-АКТ-04]

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-04]