fbpx
x
Мени

Повици

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРАНТОВИ [ЦМ-ИНС-05]

Пријави можат да поднесат: здруженија, фондации и сојузи кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); Институционалните грантови се наменети да го поддржат институционалниот развој (ИР) и организационото јакнење (ОЈ) на индивидуални граѓански организации. Цивика мобилитас очекува институционалните грантисти да заземат лидерски позиции во граѓанското општество во земјава, да […]

ПОВИК ЗА АД-ХОК ГРАНТОВИ [ЦМ-АДХ-02]

Цивика мобилитас објавува повик за доделување ад хок грантови [ЦМ-АДХ-02] на граѓанските организации кои преземаат итни активности за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19. Пријави можат да поднесат граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10). Апликантите може да соработуваат со други граѓански организации. Општа цел на […]

ПОВИК ЗА АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-АКТ-05

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-05] Пријави можат да поднесат: граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); непрофитни научно-истражувачки установи регистрирани согласно Законот за научно -истражувачка дејност. Покрај водечката организација, во пријавите можат да се вклучат партнери и соработници. Партнерот треба да исполнува […]

Повик за мали грантови [ЦМ-МАК-02]

Цивика мобилитас објавува повик за доделување мали грантови [ЦМ-МАК-02]. Пријави можат да поднесат граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); Покрај водечката организација, во пријавите можат да се вклучат и соработници. Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас: Општа цел – […]

[ЗАТВОРЕН] Повик за институционални грантови [ЦМ-ИНС-04]

Пријави можат да поднесат: здруженија, фондации и сојузи кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10); Институционалните грантови се наменети да го поддржат институционалниот развој (ИР) и организационото јакнење (ОЈ) на индивидуални граѓански организации. Цивика мобилитас очекува институционалните грантисти да заземат лидерски позиции во граѓанското општество во земјава, да […]

[ЗАТВОРЕН] Повик за акциски грантови [ЦМ-АКТ-04]

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-04]