fbpx
x
Мени

Додади ресурс

Со избирање на опцијата-додади ресурс, може да додадете некој од следниве типови ресурси: видео, аудио, публикација, презентација, промотивен материјал и датабаза (Слика бр.16)

Слика 16

slika16

 

Постапката за додавање на ресурси е преку пополнување на следните полиња (Слика бр.16)

  1. наслов на ресурс
  2. сектор на делувањеизбор на сектори за кој е релевантен прикачениот ресурс.
  3. опис на ресурс- краток опис на содржината на прикачениот ресурс.
  4. клучни зборови поврзани со ресурсот, односно клучни зборови за пребарување на бараниот ресурс.
  5. избирање на некоја од опциите за каков тип на ресурс станува збор : видео, аудио, публикација, презентација, промотивен материјал и датабаза.
  6. линк до ресурс – URL линк до ресурсот.

На крајот, прикачувањето на ресурс го финализирате со кликање на копчето додади ресурс. Во продолжение ви даваме пример за додавање на ресурс (слика бр.17)
Слика 17
slika17

Прикачените ресурси, по претходно одобрување од страна на администраторот ќе може да ги видите со избирање на опцијата ресурси на почетната страна.

Додади Ресурс

Мора да се најавите за да ја видите оваа страна. Најави се