fbpx
x
Мени

Акциски грантови

НАУЧНА ФОНДАЦИЈА СПИРОСКИ

Во партнерство со  Здружение на граѓани Македонска медицинска студентска асоцијација – ММСА и Студентски организирана медицинска асоцијација СОМА, Штип. Вкупен буџет: 2.550.000МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Доброволни дарители на коскена срцевина: млади граѓани (студенти) и возрасни граѓани од 18-60 годишна возраст од поголемите заедници: Mакедонци, Aлбанци, Роми, Срби, Турци, Власи и други. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС […]

Еколошко друштво Здравец 2002

Во партнерство со Здружение на пензионери на Македонска Каменица и Здружение ГЛАС НА ЕДНАКВОСТА Македонска Каменица Вкупен буџет: 2.599.400 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Стари лица од Македонска Каменица кои живеат во руралните средини, односно планинските села Саса, Моштица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Тодоровци, Дулица и Цера. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Дигитализација на социјалните услуги за […]

Фондација НВО Инфоцентар Скопје

Во партнерство со  Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струга и Здружение Регионален центар за соработка СПЕКТАР – Крива Паланка  Вкупен буџет: 2.570.530 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Главни конституенти: локални инспектори од 80 општини и Град Скопје, Инспекциски совет, најмалку девет граѓански организации и граѓани од Скопскиот, Североисточниот (од општините Крива Паланка, Куманово и Кратово) […]

Здружение на граѓани „НЕКСУС Граѓански концепт“, Скопје

Во партнерство со Здружение за граѓански активизам и поттикнување на општествена одговорност ХОРИЗОН ЦИВИТАС – Скопје и Здружение за развој и активизам „Аква“ – Струга Вкупен буџет: 2.593.579 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Средношколци (вкупно 50 ученици) на возраст од 15-18 години од Струга и Скопје (Чаир, Бутел и Гази баба). ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Мултикултурализам и […]

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права – Скопје

Во партнерство со Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп  Вкупен буџет: 2.599.154 МКД Времетраење: 13 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституентите се разновидни во однос на неколку социо-демографски карактеристики како што се социјалниот статус, возраста, образованието, етничкото потекло и родот. Меѓу конституентите се вбројуваат: претставници од руралните средини, Собрание, Влада, правосудните органи, […]

Здружение за дигитални иновации и трансформации ХАБ Скопје

Во партнерство со Центар за економски анализи Скопје, ХРАНА ЗА СИТЕ – БХМ Скопје и Асоцијација на специјализанти и млади лекари Македонија – АСМЛ  Вкупен буџет: 2.597.500 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Граѓанските организации се главна целна група на проектот, посебно оние кои немаат пристап до конвенционални донатори. Како конституенти се јавуваат и социјалните претприемачи, медиумите и медиумските […]

Здружение за унапредување на родова еднаквост Акција Здруженска Скопје

Во партнерство со Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје  и Здружение Радика ДЕ – ДЕБАР Вкупен буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 2.473.786 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти се жени од рурални средини од три општини од реканскиот регион: Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше. Како индиректни конституенти ќе бидат вклучени граѓански организации кои […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗИ ЗМАИ

Вкупен буџет: 1.798.435 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Основна целна група на овој проект се граѓанските организации кои работат на креирање на јавни политики на централно, а особено и на локално ниво, како организации чија главна активност им е застапување. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЦЕНТАР ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ (PUBLIC POLICY CENTER) ЗА ШТО […]

Здружение на граѓани за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1,798,099 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти се жени и девојки од Република Северна Македонија. Како индиректни конституенти ќе бидат вклучени граѓанските организации, медиумите, новинарите и надлежните институции: Министерство за здравство, Институт за јавно здравје, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за образование и наука. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

Фондација за медиуми и граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ Скопје

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 1.800.000 МКД Времетраење: 14 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на акцијата се: Новинари од различни медиуми од целата држава, претставници од граѓанските организации, членки на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), но и други граѓански организации кои ги застапуваат правата на лицата со попреченост и претставници на релевантни државни институции […]

1 2 3