fbpx
x
Мени

Мали грантови

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ИДЕНТИФИКУВАНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ РАНЛИВИ ГРУПИ „ЖРТВА“ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 319.336 MKД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Во фокусот на оваа активност се жени затворенички од КПД Идризово. Освен целната група, во акцијата ќе бидат вклучени и вработените во КПД Идризово, почнувајќи од психолози, лица кои се задолжени за рехабилитација на затвореничките, затворската полиција. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Рехабилитација на жени затворенички […]

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ЛОЗОВО

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Првата група конституенти се работниците во текстилната индустрија; Втората група конституенти се државни институции (Државен инспекторат за труд); граѓански организации и бизнис сектор; ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Економско-социјалните права на текстилците ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Активностите во проектот се насочени кон промоција, афирмација и […]

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА НА РОМИТЕ „СВЕТЛА ИДНИНА“ КОЧАНИ

Вкупен буџет: 315.950 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Прва група конституенти се сите граѓани на ромската заедница во Општина Кочани. Втора група конституенти се граѓански организации, урбаната заедница, Општина Кочани и Комунално јавно претпријатие. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Здравата животна средина е наша одговорност – да покажеме на дело ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС ДЕБАР

Вкупен буџет: 186.900 MKД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целна група во проектот се лицата со телесна попреченост од општините Дебар и Центар Жупа. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Креирање услови за пристап на лицата со телесна попреченост до неопходните државни институции и други неопходни објекти ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Со проектот директно се […]

Здружение Хуманитарна Организација Ел Хилал

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во овој проект се млади, жени, возрасни, хендикепирани и други категории на граѓани. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Подигање на свест поттик, мотивација и перцепција кон разноличноста ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Постои потреба од поголема посветеност на граѓаните и создавање свест за зачувување и […]

Здружение на граѓани за култура и уметност АН–БЛОК Скопје

Вкупен буџет овозможен од Цивика мобилитас: 314.154 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти: 100 млади лица (4 групи по 25 учесници) на возраст од 16 до 19 години од двата пола, со различен социо-економски статус и различна етничка и верска припадност, ученици во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“. Индиректни конституенти: корисници на услуги во Клиниката […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МУЛТИКУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЈА, „ИНКЛУЗИЈА“, ОХРИД

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 01.01.2021 – 30.05.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Здружението за мултикултурна интерграција „ИНКЛУЗИЈА“, Охрид е формирано на 23.01.2011 година со цел почитување на човековите права, демократијата, еднаквост, слободата на изразување, солидарност и социјална вклученост на младите луѓе од македонска и од помалите етнички заедници во општина Охрид и во Република Северна Македонија. […]

Здружение на граѓани Центар за управување со знаење Скопје

Вкупен буџет: 330.000 MKД Времетраење: 01.03.2021 – 31.10.2021 (8 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Целна група на самата акција се институциите и вработените во државната и јавна администрација. Акцијата, врз основа на претходно утврдена база на податоци од државни органи и јавниот сектор, ќе опфати одреден процент на државна администрација на национално ниво, вклучително и онаа на општинско […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА РЕГИОНАЛЕН ЗЕЛЕН ЦЕНТАР ОХРИД

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 01.04.2021 – 01.10.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Сите здруженија во западниот регион на кои примарна цел им е заштита на животната средина и работа со младите лица. Општина Охрид и месните заедници во општината, ЈП Комуналец Охрид, ЈП Билјанини Извори Охрид, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј […]

Здружение Македонско – Хрватско друштво Тетово

Вкупен буџет: 320.000 MKД Времетраење: 01.03.2021. – 31.07.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Првата група на конституенти се младите лица кај кои треба да се подигне свеста за екологијата и активно вклучување во зачувување на природата. Втора група на конституенти се општинската власт и законодавната власт: Општина Скопје, Велес, Дојран и Маврово и Ростуше. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

1 2 3 5