fbpx
x
Мени

Grante të vogla

SHOQATA PËR REHABILITIM DHE INKLUZION TË PERSONAVE ME SINDROMIN E DAUNIT “QENDRA DITORE DOZË FAT” SHKUP

Buxheti i përgjithshëm: 310.000 denarë Kohëzgjatja: 1.12.2019 – 30.9.2020 KONSTITUENTËT Shfrytëzuesit e Qendrës ditore për sindromin e Daunit RRETH PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA CIVIKA MOBILITAS Tranzicioni drejt jetës së pavarur të fëmijëve me sindromin e Daunit PSE ËSHTË I NEVOJSHËM AKSIONI Personat me sindromin e Daunit, si një nga komunitetet të cilat jetojnë në margjinat […]

SHOQATA PËR MBROJTJEN DHE AVANCIMIN E AMBIENTIT JETËSOR “EKO LOGIK” SHKUP

Buxheti i përgjithshëm: 315.995 denarë Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 15.7.2020 KONSTITUENTËT – Shkollat fillore nga rrjeti “Velo shkolla”, personeli i tyre, nxënësit dhe prindërit; – Rrjeti i parë zyrtar për promovimin e çiklizmit në Maqedoninë e Veriut; – Pushteti lokal (komunat në të cilat “Velo shkolla” si rrjet ka anëtarët e vet, por edhe komunat tjera […]

SHOQATA “EKO PRAVDA” VALANDOVË

Buxheti i përgjithshëm: 306.100 denarë Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 15.7.2020 KONSTITUENTËT Organizatat qytetare të cilat punojnë në mbrojtjen e ambientit jetësor, opinioni i gjerë, institucionet shtetërore. RRETH PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA CIVIKA MOBILITAS Vëzhgues klimatik – COP25 Watch PSE ËSHTË I NEVOJSHËM AKSIONI Liderët global, shefat e shteteve dhe shoqëria civile nga e gjithë bota tubohen […]

SHOQATA E QYTETARËVE “NEKSUS – KONCEPT QYTETAR”, SHKUP

Buxheti i përgjithshëm: 329.350 denarë Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 15.2.2020 KONSTITUENTËT Profesorë(esha) dhe studentë(e) të cilët fushë kryesore të punës/studimit i kanë gratë, paqen dhe/ose sigurinë dhe organizatat qytetare të cilët punojnë në fushën e problematikës gjinore dhe paqes dhe/ose sigurisë. RRETH PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA CIVIKA MOBILITAS Roli i gruas në ruajtjen e paqes dhe […]

SHOQATA E QYTETARËVE QENDRA PËR HULUMTIME DHE ANALIZA “NOVUS” STRUMICË

Buxheti i përgjithshëm: 316.600 denarë Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 31.5.2020 KONSTITUENTËT Të rinjtë dhe të papunësuarit, si dhe grupet ndëretnike dhe sociale të margjinalizuara. RRETH PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA CIVIKA MOBILITAS Vullnetarizmi – Shpresë për ardhmërinë! PSE ËSHTË I NEVOJSHËM AKSIONI Në këtë moment ekziston interesim i vogël për vullnetarizmin nga ana e qytetarëve. Sot të […]

SHOQATA PËR ZHVILLIMIN DHE AVANCIMIN E KOMUNITETIT ROM “ROMANO ÇAÇIPE” – SHKUP

Buxheti i përgjithshëm: 310.000 denarë Kohëzgjatja: 1.12.2019 – 30.4.2020 KONSTITUENTËT Romët e papunësuar, romët mërgimtarë, organizata qytetare rome, pushteti lokal në Shuto Orizari, , sipërmarrësit romë RRETH PROJEKTIT TË MBËSHTETUR NGA CIVIKA MOBILITAS Shtëpia ime e vërtetë quhet Shuto Orizari PSE ËSHTË I NEVOJSHËM AKSIONI Shpërngulja nga Shuto Orizari merr hov të madh dhe negativisht […]

SHOQATA PËR MUNDËSI TË BARABARTA “RRJETI STELA” SHKUP

Buxheti i përgjithshëm: 329.350 denarë Kohëzgjatja: 15.11.2019 – 15.2.2020 KONSTITUENTËT Vajzat dhe gratë në mjediset rurale të cilat janë të punësuara, kërkojnë punë dhe/ose dëshirojnë të bëhen ekonomikisht aktive përmes bizneseve personale; bashkësitë më të gjera lokale në regjionet e zgjedhura, duke përfshirë njerëzit nga mosha dhe gjini të ndryshme; pushtetet lokale në regjionet e […]