fbpx
x
Мени

U ZGJODHËN MENTORËT LOKAL PËR GRANTISTËT INSTITUCIONAL TË CIVIKA MOBILITAS

Pjesëmarrësit të cilët hynë në rrethin më të ngushtë të programit “Mentorimi për zhvillim organizativ”, me sukses i përfunduan aktivitetet lidhur me zhvillimin e shkathtësive dhe të njohurive dhe me këtë u bënë mentorë të gjeneratës së re të grantistëve institucional.
1 / 3

NJOHJE INTERAKTIVE NË ZEMËR TË SHKUPIT

Festivali i Civica Mobilitas, i titulluar “Dita e Organizatave të shoqërise civile “, u mbajt në Sheshin Skenderbej dhe në Parkun Ibni Pajko më 14 shtator 2019.
2 / 3

Thirrje për dhënie të granteve të vogla [CM-MAK-02]

Gjithsesi, duke e pasur parasysh periudhën e implementimit të programit Civika Mobilitas dhe kohëzgjatjen e grantit, kjo thirrje për propozime do jetë e hapur deri më 30 qershor 2022.
3 / 3

Ngjarje

Lajme

Video resurse