fbpx
x
Мени

civica

U ZGJODHËN PËRFITUESIT E RI TË GRANTEVE TË VEPRIMIT

Komisioni për zgjedhje të granteve të Civika mobilitas i vlerësoi aplikimet e arritura dhe ndau shtatë grante, të cilat do t’i zbatojnë gjithsej 22 organizata (lista e aplikuesve dhe partnerët e tyre janë në fund të tekstit). Veprimet e grantistëve të ri do t’i zbatojnë në 9 sektorë të ndryshëm dhe do të përfshijnë tema […]

Lajme nga Civika Mobilitas

Lajme nga Grantmarrësit