fbpx
x
Мени

HERA – Shoqata për edukim shëndetësor dhe hulumtim

Buxheti total: 13,905,023.00 denarë Periudha e realizimit: 01.12.2023 – 30.05.2026 (30 muaj) Tema specifike: Shëndetësi Partnerë: Konstituentë: Ministria e Shëndetësisë, institucionet shëndetësore publike dhe organet profesionale dhe komisionet, gratë dhe vajzat në periudhën riprodhuese (15-49 vjeç), nënat dhe fëmijët; personat që jetojnë me HIV; popullatat kryesore të prekura nga HIV: meshkujt homoseksualë, personat që injektojnë […]

Lajme nga Civika Mobilitas

Lajme nga Grantmarrësit