fbpx
x
Мени

Grante institucionale

Shoqata ekologjike Vila Zora

Buxheti i përgjithshëm: 4.489.900 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës Shoqata ekologjike “Vila Zora” nga Velesi është organizatë joqeveritare, jofitimprurëse dhe jopolitike, e cila merret me mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor dhe natyrës, përmes animimit  të problemeve ekologjike, aktualizimin e tyre dhe ngritjen e vetëdijes ekologjike publike, si dhe promovimin […]

Instituti për politika evropiane (EPI), Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 4.498.752 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 31.12.2021 Përshkrim i shkurtër i organizatës Instituti për politika evropiane (EPI) – Shkup është themeluar më 24 shkurt 2011, si shoqatë e qytetarëve. Misioni i EPI është përmes hulumtimeve cilësore dhe propozimeve për politika evropiane të sigurojë bazë për debat dhe zgjidhje, të orientuar drejt bartësve të […]

Iniciativa për ndryshim social – INSOK, Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 4.481.160 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës InSoK i promovon, realizon dhe përmirëson vlerat shoqërore – demokracinë, sundimin e të drejtës, të drejtat e njeriut dhe kapitalin njerëzor, përmes aplikimit të qasjes së bazuar në inkuadrimin e drejtpërdrejtë dhe lidhjen e drejtpërdrejtë me të drejtat e njeriut, përmirësimin […]

Shoqata e lezbikeve, gejve, biseksualëve/e dhe transeksualëve/e LGBT JUNAJTED Tetovë

Buxheti i përgjithshëm: 4.490.699 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës LGBT Junajted Tetovë është organizatë qytetare, jofitimprurëse dhe multietnike, e cila në vete përfshin anëtarë nga grupe dhe religjione të ndryshme etnike. Objektivi i KGBT Junajted Tetovë është mbrojtja, promovimi dhe respektimi i të drejtave të njeriut, kryesisht të personave LGBTI, […]

Shoqata e qytetarëve për ndihmë të pastrehëve dhe familjeve dhe individëve të rrezikuar social “Lubeznost” – Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 4.500.000 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës Shoqata e qytetarëve “Lubeznost” filloi si grup joformal në vitin 2013, vazhdoi në kuadër të shoqatës e cila merrej me më shumë veprimtari, ndërsa më 9 janar 2015 u formua si shoqatë e pavarur me emrin “Lubeznost”, vetëm për ndihmë njerëzve […]

Ambasada e parë e fëmijëve në botë “Megjashi” – Republika e Maqedonisë

Buxheti i përgjithshëm: 4.499.392 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës Ambasada e parë e fëmijëve në botë “Megjashi” është themeluar më 29 prill 1992 në Shkup, si asociacion botëror dhe organizatë e parë e regjistruar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës. Vizioni i “Megjashi” është botë më e drejtë për […]

Shoqata për zhvillim të mediave “Onlimit” – Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 4.500.000 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës E themeluar në vitin 2013 sipas Ligjit për shoqata dhe fondacione, Onlimit media është një nga organizatat e rralla e cila përmes fuqisë së mediave digjitale promovon lirinë e mediave, gazetarinë hulumtuese dhe të drejtat e njeriut. Onlimit media është organizatë […]

Polio Plus – lëvizja kundër handikapit

Buxheti i përgjithshëm: 4.499.965 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës Polio plus është organizatë qytetare e cila në mënyrë aktive punon në realizimin e të drejtave të njeriut të qytetarëve me handikap dhe krijimin e shoqërisë me mundësi të barabarta për të gjithë. Misionin e realizojnë përmes avokimit për ndryshim dhe […]

Instituti për hulumtim të zhvillimit shoqëror – RESIS Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 3.632.400 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës Instituti për hulumtim të zhvillimit shoqëror – RESIS është organizatë joqeveritare, qëllimi kryesor i të cilës është ta avancojë konceptin për zhvillim shoqëror, që në fokus i vendos qytetarët, e veçanërisht grupet e margjinalizuara, me qëllim që të ndërtojë shoqëri më […]

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë “ETIKA PRES” Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 4.486.932 denarë Kohëzgjatja: 1.7.2019 – 30.6.2022 Përshkrim i shkurtër i organizatës Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (SEMM) është trup vetërregullues, që angazhohet për avancimin, mbrojtjen dhe promovimin e standardeve profesionale dhe etikë në mediat në RMV. Qëllimi i SEMM është të kontribuojë drejt mbrojtjes dhe promovimit të lirive të fjalës […]

1 2