fbpx
x
Мени

Kontakt

Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Nikola Parapunov 41а
1000, Shkupi, Maqedoni

helpdesk@civicamobilitas.mk
+389 2 3088 995
+389 2 3065 298