fbpx
x
Мени

Grante akcionale

Shoqata për zhvillim regjional BALKAN EKONOMIK FORUM SHKUP

Buxheti i përgjithshëm: 1.100.000 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2019 – 31.05.2020   Konstituentët Mbi 1200 fëmijë nga mosha katërvjeçare deri në gjashtëmbëdhjetë vjet, të cilët mësojnë në çerdhet e Komunës së Çairit, si dhe të gjithë fëmijët në nivel kombëtar. Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas Të pastre dhe të shëndetshëm Pse është i nevojshëm projekti […]

Shoqata e punëtorëve social të Qytetit të Shkupit

Buxheti i përgjithshëm: 1.798.950 denarë Kohëzgjatja: 1.6.2019-31.8.2020 Partner – Shoqata e klubeve të alkoolistëve të mjekuar të Republikës së Maqedonisë Konstituentët Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut me fokus të veçantë të autoriteteve lokale të tetë komunave. Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas MOS VË BAST ME JETËN Pse është i nevojshëm aksioni […]

Shoqata HENDIKEP PLUS – grupi për mbështetje të personave me handikap

Buxheti i përgjithshëm: 1.797.189 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2017 – 31.08.2018 Partner Shoqata për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara JETË AKTIVE Tetovë Konstituentët Grupet qëllimore të këtij projekti janë organizatat e personave me handikap (OPH) dhe vetëqeverisja lokale në regjionin Verilindor dhe të Pollogut.   Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas Politikat regjionale […]

Platforma për gazetari dhe analiza hulumtuese – PINA

Buxheti i përgjithshëm: 1.797.865 denarë Kohëzgjatja: 1.6.2019-31.8.2020 Konstituentët Si shfrytëzues të drejtpërdrejtë do të përfshihen gazetaret e reja dhe studentet e gazetarisë. Si shfrytëzues indirekt do të jenë organizatat qytetare, mediat dhe opinioni i gjerë. Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas “Gratë gazetare për shoqëri të fuqishme civile” Pse është i nevojshëm aksioni Gratë […]

Instituti për shkenca shoqërore dhe humaniste – Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 1.794.180 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2019 – 30.11.2020 Konstituentët Në projekt do të marrin pjesë më së paku nga katër përfaqësues të pesë partive politike parlamentare dhe jashtë parlamentit, mes të cilëve të rinjtë dhe anëtaret e organizatave të grave nga katër regjione: i Shkupit, i Pollogut, Juglindor dhe Jugperëndimor, Do të inkuadrohen anëtarë […]

Shoqata për hulumtime, analiza dhe zhvillim “Zelena lupa”, Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 1.799.600 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2019 – 31.10.2020 Partner Organizata e Grave të Komunës së Strumicës Konstituentët Qytetarët nga territori i Komunës së Strumicës dhe regjioni, mbi 120 persona të dënuar nën 29 vjet, me përkatësi të ndryshme etnike dhe fetare të cilët e vuajnë dënimin me burg në burgun e Strumicës, përfaqësues të […]

Iniciativa qytetare e grave ANTIKO

Buxheti i përgjithshëm: 1.798.800 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2019 – 31.05.2020 Konstituentët Organizatat e shoqërisë civile, rrjetet dhe mekanizmat për mbështetje; institucionet e pushtetit lokal, grupet dhe komisionet punuese lokale dhe kombëtare; mediat; aktorët tjerë shtetëror (afaristët, shoqatat afariste, sindikatat) dhe qytetarët/et.   Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas OQ – promovues të dialogut, aksionit, krijimit […]

Shoqata Asociacioni për iniciativa demokratike

Buxheti i përgjithshëm: 1.800.000 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2019 – 30.09.2020 Konstituentët Organizatat qytetare dhe grupet joformale, institucionet lokale, pushteti lokal dhe mediat nga Komuna e Gostivarit, Tetova, Bërvenica dhe Vrapçishti.   Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas “Rrjetet lokale për multikulturalizëm”   Pse është i nevojshëm aksioni Edhe krahas aksioneve të shumta të zbatuara në […]

Shoqata MEDIA Plus – Shtip

Buxheti i përgjithshëm: 1.797.800 denarë Kohëzgjatja: 1.6.2019-30.11.2020 Partner Shoqata tregtare radio difuzive Radio KANALI 77 DOOEL Shtip Konstituentët Së paku 24 organizata qytetare, tetë Këshilla lokale për parandalim, së paku 400 qytetarë nga tetë komuna të zgjedhura, opinioni i gjerë.   Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas Тë bashkuar jemi më të sigurt Pse […]

Shoqata HOPS – opsione për jetë të shëndetshme Shkup

Buxheti i përgjithshëm: 1.671.110 denarë Kohëzgjatja: 01.06.2019 – 31.07.2020 Partner Shoqata PETKAMEN – Qendra për zhvillim të komunikimeve sociale Shkup Konstituentët Njerëzit të cilët përdorin ose të cilët kanë përdorur droga; fëmijët dhe të rinjtë në rrezik social; pushteti lokal; opinioni i gjerë Për projektin e mbështetur nga Civika mobilitas aksion kreativ për ndryshime shoqërore: […]

1 2