fbpx
x
Мени

Grantet e Civika mobilitas u dedikohen organizatave qytetare “nacionale”, do të thotë atyre që zakonisht punojnë në një ose më shumë sektorë konkret në nivel nacional; organizatave qytetare të mesme dhe më të vogla të cilat dëshirojnë t’i promovojnë qëllimet e tyre me ndihmën e aksioneve të përbashkëta, organizatave të cilat dëshirojnë t’i promovojnë qëllimet e tyre me ata të cilët dëshirojnë t’i adresojnë temat urgjente ose aktuale sipas parimit “këtu dhe tani”, duke përfshirë edhe grupet dhe shoqatat joformale.