x
Мени

Lajme nga Civika Mobilitas

Lidеrship efektiv – Çelësi për suksesin e grantistëve të Civika mobilitas

Modelet e ndryshme për arritjen e lidershipit efektiv ishin temë kryesore në punëtorinë për fuqizim organizativ, që do të mbahet më 20 qershor 2017 në hotelin Arka në Shkup.

Forum regjional “Minierat – po ose jo?”: Më shumë se e qartë, të gjithë janë për ЈО!

Katër kryetar të komunave, përfaqësuese e iniciativës qytetare dhe udhëheqëse e Qendrës për Zhvillim të Rajonit Planor Juglindor ishin panelistët e forumit regjional “Minierat – Po ose Jo?”, që u organizua më 5 dhjetor 2017 në Strumicë, ndërsa kishte të bëjë me situatën aktuale me tashmë minierat e hapura, si dhe koncesionet e dhëna për […]

Grantistët e ri aksionar do të jenë të njohur në prill

Përfundoi kontrolli i harmonizimit administrativ dhe ngjashmëritë e fletëparaqitjeve në thirrjen e tretë për grantet aksionare të Civika mobilitas. Pritet që fituesit të njihen nga mesi i fundit të prillit, pas çka do të informohen të gjitha organizatat e paraqitura dhe do të nënshkruhen marrëveshjet. Në thirrjen e tretë për grante aksionare arritën gjithsej 72 aplikime. […]

Punëtori për ndërtimin e kapaciteteve

Punëtoria e parë për ndërtimin e kapaciteteve të gjeneratës së tretë të grantistëve institucional të Civika mobilitas u mbajt më 24 mars 2017 në ambientet e hotel Arka. Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues të strukturave drejtuese dhe personat të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë janë inkuadruar në aktivitetet e zhvillimit organizativ dhe forcimit institucional. […]

Punëtori për marketing social

Shfrytëzimi i marketingut social për qëllimet e organizatave qytetare ishte ideja kryesore e punëtorisë që u organizua më 20 prill 2017. Në këtë punëtori morën pjesë 19 përfaqësues të grantistëve të Civika mobilitas, ndërsa e udhëhoqi Sajmon Forester, ekspert ndërkombëtar i programit. “Me marketingun social duhet t’i detyroni njerëzit të bëjnë ndryshime në shoqëri. Nëse […]

Civika mobilitas i promovoi grantistët e ri

Sot, më 16 maj 2017, Civika mobilitas në h. TCC Grand Plaza në Shkup i promovoi grantistët e ri për grantet aksionare, të vogla dhe ad hok. “Civika mobilitas e arriti masën kritike prej 100 grantistëve të mëdhenj të planifikuar, derisa numri i përgjithshëm i organizatave të mbështetura në një vjet e gjysmë nga fundi […]

Identifikoni ndryshimin të cilin e nxitni

Identifikimi i ndryshimit në shoqëri të cilin e nxitin organizatat qytetare ishte ideja kryesore e punëtorive që u organizuan prej 15 deri 22 qershor në Shkup dhe Veles..

Të ndërtojmë urën e besimit me diasporën

Për herë të parë si qeveri punojmë rreth asaj që të ndërtojmë urë të besimit me diasporën. Këtë urë duhet ta ndërtojmë bashkarish – deklaroi Edmond Ademi, ministër pa resor i angazhuar për diasporën, në forumin tematik “Sfidat, perspektivat dhe potencialet e migrimit”, i organizuar nga ana e Civika mobilitas, i cili u mbajt sot (5.07.2017) në Çifte […]

Maqedonia ballafaqohet me migrim të shpejtuar

Krijimi i profileve regjionale të migrimit, monitorim të përforcuar të institucioneve, prej ku prodhimi final do të jenë raportet dhe rekomandimet të cilat do të ndikojnë në gjendjen momentale, “lobimi” për ndryshime në sistemin arsimor me theks të studimeve të disperzuara, nxitja e punës rinore dhe arsimi joformal, debati i fragmentuar që do t’i përfshijë […]

Muzika i gëzoi, organizatat qytetare i aktivizuan vizitorët në D Festivalin

Lëvizje e madhe në pjesën e kampit të D Festivalin, ku ishin vendosur tendat me përfaqësuesit e organizatave qytetare, prej 14 deri 16 korrik 2017. Civika mobilitas tashmë vitin e tretë me radhë e mbështet pjesëmarrjen e organizatave qytetare në këtë festival, ndërsa këtë vit edhe me grant të vogël aksionar.

1 2 3