fbpx
x
Мени

Lajme nga Civika Mobilitas

THIRRJE PËR GRANTE INSTITUCIONALE CM-INS-05

Mund tё aplikojnё: Organizata tё shoqёrisё civile tё cilat janё tё regjistruara nё pajtueshmëri me Ligjin pёr shoqata dhe fondacione (viti 2010, Gazeta zyrtare 52/10); Grantet institucionale synojnë të mbështesin zhvillimin institucional (ZhI) dhe forcimin organizativ (FO) të organizatave individuale të shoqërisë civile. Civika mobilitas pret që grantistët institucional të zënë pozicione drejtuese në shoqërinë […]

NUMRI I RI I “QYTETARËT PËR NDRYSHIM” ME INICIATIVA TË SHUMTA QYTETARE

Sot Civika mobilitase publikoi numrin e dytë të revistës “Qytetarët për ndryshim”, e cila në fokus e ka angazhimin qytetar si forcë lëvizëse të ndryshimeve shoqërore. Shfletoni revistën në gjuhën adekuate: Граѓаните за промена Qytetarët për ndryshim Citizens for change Lexoni për HOPS i cili i edukon të rinjtë në D-Festivalin për zvogëlimin e dëmeve […]

A KANË INTERESIM QYTETARËT PËR PJESËMARRJE NË POLITIKAT LOKALE?

Forumet në bashkësi, koordinimi me kryetarët e bashkësive lokale, trupi koordinues në nivel të organizatave qytetare, Këshilli rinor, Këshilli lokal ekonomik dhe social; janë një pjesë e mënyrave për pjesëmarrje qytetare në Sveti Nikole të cilat i përmendi kryetari i komunës, Sasho Velkovski, në forumin “Qytetarët – pjesëmarrës në politikat lokale” që u mbajt më […]

FORUM TEMATIK “QYTETARËT – PJESËMARRËS NË POLITIKAT LOKALE”

Civika mobilitas e lajmëron forumin tematik me titull “Qytetarët – pjesëmarrës në politikat lokale”, që do të organizohet më 13 nëntor (e mërkurë) me fillim në ora 16, në gjimnazin SHMK “Koço Racin” në Sveti Nikole. Në fokus të diskutimit do të jenë shembujt regjional të bashkëpunimit të pushtetit lokal me organizatat qytetare dhe për […]

PRITJE TË MËDHA PAS TAKIMIT TË PARË TË GRANTISTËVE DHE MENTORËVE TË CIVIKA MOBILITAS

U mbajt takimi i parë i mentorëve dhe grantistëve institucional të Civika mobilitas, të cilët në periudhën e ardhshme do të bashkëpunojnë për zhvillimin e planeve zhvillimore organizative. “Përmes këtij programi të mentorimit pritet që çdo organizatë të zhvillojë menaxhment të tillë dhe kulturë organizative, që do të mundësojë që ajo të vazhdojë t’i bëjë […]

Civika mobilitas kremtoi një dekadë nga ekzistimi

“Në fillim të fazës paraprake të Civika mobilitas, shoqëria civile ishte e vendosur si dru me kurorë të madhe, por me rrënjë të dobëta. Sot, kjo situatë ka ndryshuar mjaft, falë Civila mobilitas dhe insistimit të saj që të përtërihen lidhjet e organizatave qytetare me qytetarët, që kontribuojë rrënjët e këtij druri të jenë më […]

U zgjodhën mentorët lokal për grantistët institucional të Civika Mobilitas

Pjesëmarrësit të cilët hynë në rrethin më të ngushtë të programit “Mentorimi për zhvillim organizativ”, me sukses i përfunduan aktivitetet lidhur me zhvillimin e shkathtësive dhe të njohurive dhe me këtë u bënë mentorë të gjeneratës së re të grantistëve institucional të Civika mobilitas.

Njohje interaktive në zemër të Shkupit

Festivali i Civica Mobilitas, i titulluar “Dita e Organizatave të shoqërise civile “, u mbajt në Sheshin Skenderbej dhe në Parkun Ibni Pajko më 14 shtator 2019. “Sinqerisht shpresoj se ngjarja e sotme do të kontribuojë në forcimin e lidhjeve dhe rritjen e besimit të qytetarëve në Organizatat e shoqërisë civile,” tha Shkëlqesia e saj […]

Dita e organizatave të shoqërisë civile 2019

Bëhuni pjesë e evenimentit “Dita e organizatave të shoqërisë civile” dhe ejani në Parkun Ibni Pajko dhe Sheshin Skënderbej më 14 shtator (e shtunë) në ora 10:00 për të marrë pjesë në shumë aktivitete që janë organizuar nga mbi 80 organizata të shoqërisë civile. Programi në këndin e të rinjëve, këndin krijues dhe arsimor ka […]

NGJITJA NË “SOLUNSKA GLAVA” ME RASTIN E PËRVJETORIT NGA SHËNIMI I SHTIGJEVE

Në përvjetorin e parë të shënimit të shtigjeve malore në Jakupicë dhe malin “Solunska glava”, e mundësuar me projektin Shërbimi malor Azot të Civika mobilitas, ambasadorja Sibil Suter Tejada, të shtunën, më 20 korrik 2019, e vizitoi Shoqatën bjeshkatare “Çeples” dhe iu bashkëngjit ngjitjes deri në “Solunska glava” (2540 metra). Gjatë vizitës, ambasadorja kuptoi për sfidat me […]

1 2 3 5