fbpx
x
Мени

povik-za-akciski-grantovi-cm-akt-06

ПОВИК ЗА АКЦИСКИ ГРАНТОВИ ЦМ-АКТ-06

Цивика мобилитас објавува повик за доделување акциски грантови [ЦМ-АКТ-06]. Покрај водечката организација, во пријавата мора да се вклучат најмалку два партнери. Пријавите за повикот се поднесуваат само по електронски пат (е-пошта). Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Краен рок за поднесување на пријавите е 3 март 2021 г. до 14 часот, датумот и часот на пристигнување на електронската пошта ќе се смета за релевантен доказ за поднесување на пријавата во зададениот рок.

Вести од Цивика мобилитас

Вести од граѓанските организации