fbpx
x
Мени

Ад хок грантови

Здружение на граѓани РУБИКОН Скопје

Буџет: 98.000 МКД Период на спроведување: 11.05 – 11.08.2020 Конституенти Воспитно – стручен кадар за деца без родители и родителска грижа, и деца во ризик – без родители и родителска грижа сместени во мали групни домови За проектот поддржан од Цивика мобилитас Растеме со промените! За што е потребна акцијата Како резултат на актуелната криза […]

Здружение за развој на ромската заедница во Македонија – Сумнал-Битола

Буџет: 99.000 МКД Период на спроведување: 11.05 – 11.07.2020 Конституенти Целната група се ученици од ромската заедница од прво до петто одделение од општинските основни училишта од Општина Битола во соработка со наставниот кадар од тие училишта и проектниот тим За проектот поддржан од Цивика мобилитас Виртуелна училница за поддршка при реализација на училишните обврски […]

Здружение за заштита на животните и животната средина Еднаквост, достоинство, емпатија, натурализам -ЕДЕН

Буџет: 100.000 МКД Период на спроведување: 11.05 – 11.07.2020 Конституенти Социјално загрозени и маргинализирани категории на граѓани на територија на Град Скопје (опфатени со достава на готвена веганска храна) и општа јавност (опфатени со кампања за едукација) За проектот поддржан од Цивика мобилитас Промени ја исхраната, промени го светот! За што е потребна акцијата Како […]

Здружение ХОПС – опции за здрав живот Скопје

Буџет: 99.031 МКД Период на спроведување: 11.05 – 11.06.2020 Конституенти Луѓе кои употребуваат дроги и нивните семејства, сексуални работници и нивните семејства и деца кои употребуваат дроги и нивните семејства За проектот поддржан од Цивика мобилитас Хуманитарна акција за помош на маргинализирани групи За што е потребна акцијата Проблемите со кои се соочува наведената целна […]

Кризен центар Надеж Скопје

Буџет: 90.000 МКД Период на спроведување: 11.05 – 11.08.2020 Конституенти Жртви на семејно насилство За проектот поддржан од Цивика мобилитас Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба За што е потребна акцијата Во настанатата вонредна ситуација и забраната за движење, ги приморува луѓето да седат затворени во своите домови што дополнително […]

Македонско здружение за заштита при работа Скопје

Буџет: 97.000 МКД Период на спроведување: 22.04 – 22.06.2020 Конституенти Работници, работодавачи, граѓански организации, синдикални организации, организации на работодавачи, државни институции За проектот поддржан од Цивика мобилитас Подршка на работниците и работодавачите во услови на пандемија За што е потребна акцијата Недоволната информираност на работниците во услови на вонредна состојба и во состојба на пандемија […]

Институт за истражување и анализа на политики – Ромалитико Скопје

Буџет: 96.000 МКД Период на спроведување: 22.04 – 22.06.2020 Конституенти Ромската заедница во Република Северна Македонија, но и хуманитарните и граѓанските организации, донаторите, бизнис заедница и медиумите За проектот поддржан од Цивика мобилитас Хуманитарна помош преку систем на мониторинг и координација за донации во ромската заедница За што е потребна акцијата И покрај тоа што […]

Здружение иницијатива за економски развој на Ромите РЕДИ – Скопје

Буџет: 100.000 МКД Период на спроведување: 22.04 – 22.06.2020 Конституенти Вкупно 300 ромски семејства од Прилеп и Битола, од кои 150 ромски семејства населени во „Три Багреми“ и улица „Дебарца“ и 150 ромски семејства населени во „Сточен Пазар“ и „Љубојно“ кои немаат пристап до вода. Индиректна целна група: Општина Битола, Општина Прилеп, Водовод и канализација […]

Здружение Рурална коалиција Куманово

Буџет: 90.950 МКД Времетраење: 22.04 – 22.07.2020 Конституенти Жени од рурални средини од наjпогоденото место овоj период, Куманово и селата во кумановскиот крај За проектот поддржан од Цивика мобилитас КОВИД-19 и гласот на жената од руралната средина За што е потребна акцијата Во рамките на овоj проект главен сегмент на интервенциjа се родовите прашања односно […]

Здружение за развој на општествено-социјални иновации Ваке Уп- Скопјe

Конституенти Сите граѓани и доктори по психологија на територија на Р. С. Македонија. Граѓаните односно корисниците на оваа апликација ќе можат да користат доколку им е потребно стручна поддршка и помош од психолог за полесно пребродување на кризата За проектот поддржан од Цивика мобилитас Е-ПСИХОЛОГ За што е потребна акцијата Во оваа веб апликација ќе […]

1 2