Буџет: 100.000 МКД

Период на спроведување: 22.04 – 22.06.2020

Конституенти

Вкупно 300 ромски семејства од Прилеп и Битола, од кои 150 ромски семејства населени во „Три Багреми“ и улица „Дебарца“ и 150 ромски семејства населени во „Сточен Пазар“ и „Љубојно“ кои немаат пристап до вода. Индиректна целна група: Општина Битола, Општина Прилеп, Водовод и канализација – Битола и Водовод и канализација – Прилеп, се другите чинители кои индиректно се вклучени во акцијата

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

СТОП ЗА ШИРЕЊЕТО НА COVID-19! КРЕИРАНИ ОКОЛНОСТИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРОНА

За што е потребна акцијата

Во краткорочен период, преку обезбедување на соодветни околности за пристап до вода и заштитна опрема ќе го заштитиме населението од заканата на зараза со вирусот и ќе го решиме проблемот на немање чиста вода.

Цели и резултати

Цели

  • Општа цел: Придонес во создавање на околина за превентива на ширењето на COVID – 19 во ромските заедници во Прилеп и Битола.
  • Специфична цел: Обезбедување пристап до вода и заштитна опрема (маски и ракавици) на 300 ромски семејства во Прилеп и Битола

Резултати   

  • Обезбеден пристап до вода во ромските населби во Прилеп и Битола
  •  Информирана ромска заедница за мерките и препораките на државните институции во вонредна ситуација
  •  Обезбедена заштитна опрема за превентива на ширењето на COVID – 19 во ромските населби во Прилеп и Битола

Активности

  • Инсталирање на вкупно две јавни чешми во Прилеп и Битола (една по општина);
  • Информирање на ромската заедница за мерките и препораките на државните институции во вонредна ситуација;
  • Дистрибуирање на 1000 заштитни маски и ракавици за најранливите и најзагрозени ромски семејства во Прилеп и Битола.

Веб страна