fbpx
x
Мени

Ресурси

Младинска вклученост во креитањето на локалните политики

Економско јакнење на жените од руралните средини- предизвик, можност или недостижна цел?

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Завршно видео за националниот проект „Македонија без отпад 2016“

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Истражување за ретки болести

РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Трговија со луѓе

Трговија со луѓе

Брошура

Најмалку платени дејности во Македонија

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Еколошка бомба демнее над велешани

Имотни и наследни права на жените во Полошкиот регион

Të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

Информативен материјал за имотните и наследните права на жените од Полошкиот регион

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

фаре 2016

призанние

документарен филм

Изложба „Жените од Свети Николе низ историјата“ 12 04 2017

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 2

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 1

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Макед

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР: Гласачка машинерија или суштински форум за делиберација?