fbpx
x
Мени

Ресурси

Поимник на финансиски термини

Едукативно видео 3: Осигурувањето како форма на заштита од ризици

Финансиската писменост во Република Северна Македонија

Инфо-график: Финансиска писменост

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Прво издание: Агро-рурален информатор

Едукативно видео 1: Финансискиот систем во РСМ

Едукативно видео 2: Деловните процеси во банкарскиот сектор

НОВИНАРСКА ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИJА: МЛАДИТЕ ОД КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Меѓународен ден на руралната жена

Охрабри се и не молчи за семејното насилство

ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ – ПРЕДИЗВИК, МОЖНОСТ ИЛИ НЕДОСТИЖНА ЦЕЛ?

Младинска вклученост во креитањето на локалните политики

Економско јакнење на жените од руралните средини- предизвик, можност или недостижна цел?

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Завршно видео за националниот проект „Македонија без отпад 2016“

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Истражување за ретки болести

Трговија со луѓе

РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Трговија со луѓе

Брошура

Најмалку платени дејности во Македонија

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Еколошка бомба демнее над велешани

фаре 2016

Të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

документарен филм