fbpx
x
Мени

Ресурси

Меѓународен ден на руралната жена

Охрабри се и не молчи за семејното насилство

ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ – ПРЕДИЗВИК, МОЖНОСТ ИЛИ НЕДОСТИЖНА ЦЕЛ?

Младинска вклученост во креитањето на локалните политики

Економско јакнење на жените од руралните средини- предизвик, можност или недостижна цел?

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Завршно видео за националниот проект „Македонија без отпад 2016“

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Истражување за ретки болести

РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Трговија со луѓе

Трговија со луѓе

Брошура

Најмалку платени дејности во Македонија

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Еколошка бомба демнее над велешани

Të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

Имотни и наследни права на жените во Полошкиот регион

Информативен материјал за имотните и наследните права на жените од Полошкиот регион

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

фаре 2016

призанние

документарен филм

Изложба „Жените од Свети Николе низ историјата“ 12 04 2017

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 1