fbpx
x
Мени

Ресурси

Правичност за ретки болести

Начела за скрининг на новороденчиња

10 години ЖСП

THE PERCEPTIONS AND UNDERSTANDING OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Учеството на жените Ромки во политиката на локално ниво

ОДГОВОР НА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ПОГОДЕНИ ОД КОВИД-19: 15 АКЦИИ ПРОТИВ КОВИД-19

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Извештај за дигитална писменост и користење на е-услуги во руралните средини

Вклучување на родовите перспективи во политиките за земјоделство и рурален развој

Водич за кодекс на добри практики за граѓанското учество во процесот на донесување одлуки

На малите производители со едноставен јазик да им се објаснат условите за продажба од куќен праг

Поимник на финансиски термини

Едукативно видео 3: Осигурувањето како форма на заштита од ризици

Финансиската писменост во Република Северна Македонија

Инфо-график: Финансиска писменост

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Прво издание: Агро-рурален информатор

Едукативно видео 1: Финансискиот систем во РСМ

Едукативно видео 2: Деловните процеси во банкарскиот сектор

НОВИНАРСКА ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИJА: МЛАДИТЕ ОД КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Меѓународен ден на руралната жена

Охрабри се и не молчи за семејното насилство

ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ – ПРЕДИЗВИК, МОЖНОСТ ИЛИ НЕДОСТИЖНА ЦЕЛ?

Младинска вклученост во креитањето на локалните политики

Економско јакнење на жените од руралните средини- предизвик, можност или недостижна цел?

Граѓанскиот сектор како ефикасен комуникатор – Стратегиски настап и техники за влијание

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Завршно видео за националниот проект „Македонија без отпад 2016“