fbpx
x
Мени

Институционални грантови

Центар за управување со промени (ЦУП)

Вкупен буџет: 4.446.860 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 31.12.2021 Краток опис на организацијата Центарот за управување со промени (ЦУП) е независна истражувачка тинк-тенк организација, која спроведува проекти за градење на капацитети на институциите за спроведување на потребните реформи во јавната администрација и обезбедување поддршка на евро-интегративните процеси. ЦУП се фокусира и на јакнење на свеста за […]

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ја фокусира својата работа врз две групи од меѓусебно поврзани активности: (1) мониторинг на државните институции и врз основа на тоа, препорачување мерки и политики за унапредување на работењето, доброто владеење, економскиот развој и за намалување на просторот […]

Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода, Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организацијата Цивил – Центар за слобода е организација за човекови права која успешно ги комбинира активизмот, аналитиката и медиумската продукција во своите проекти и активности, со големо влијание на процесите и настаните во Република Северна Македонија. Цивил е непрофитно и невладино национално граѓанско здружение, […]

Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација Скопје

Вкупен буџет: 4.499.912 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Форум- Центар за стратешки истражувања и документација (Форум ЦСИД) е организација основана со цел да се вклучи во развојот на демократијата, поддршката на човековите права и меѓуетничките односи и да помогне во креирање на националните политики во сите сфери на општественото живеење и […]

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“

Вкупен буџет: 4.498.989 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Во Коалицијата „Сите за правично судење“ (КСПС) на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од РСМ заради следење на судските процеси пред надлежните судови во државата. Целта е да се придонесе кон осигурување на загарантираните права за правично судење како што е предвидено […]

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија „ЕТИКА ПРЕС“ Скопје

Вкупен буџет: 4.486.932 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) е саморегулаторно тело кое се залага за унапредување, заштита и промовирање на професионалните стандарди и етиката во медиумите во РСМ. Целта на СЕММ е да придонесе кон заштита и промоција на слободата на говорот и […]

Институт за истражување на општествениот развој – РЕСИС Скопје

Вкупен буџет: 3.632.400 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација Институтот за истражување на општествениот развој – РЕСИС е невладина организација чија основна цел е да го унапредува концептот за општествениот развој, што во фокусот ги става граѓаните, а особено маргинализираните групи, со цел да се изгради поправедно општество кое на сите […]

Полио Плус – движење против хендикеп

Вкупен буџет: 4.499.965 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација Полио плус е граѓанска организација која активно работи на остварување на човековите права на граѓаните со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите. Мисијата ја остваруваат преку застапување за промена и унапредување на законодавството, промовирање на инклузивно образование и […]

Здружение за развој на медиуми „Онлимит“- Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација Основана во 2013 година според Законот за здруженија и фондации, Онлимит медиа е една од ретките организации која преку силата на дигиталните медиуми промовира слобода на медиуми, истражувачко новинарство и човекови права. Онлимит медиа е независна организација  која се залага за отворено, […]

Здружение Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“ – Република Македонија

Вкупен буџет: 4.499.392 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ е основана на 29 април 1992 година во Скопје, како светска асоцијација и прва регистрирана организација за заштита на правата на детето. Визијата на „Меѓаши“  е поправеден свет за секое дете. Мисијата на организацијата е да ги […]

1 2