fbpx
x
Мени

Институционални грантови

Здружение КОНЕКТ Скопје

Вкупен буџет:  3.990.159 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Конект е водечка организација за овозможување на приватното донирање и општествената одговорност насочено кон ефективен и долгорочен развој на С. Македонија. Конект работи на стимулирање, промовирање и градење на структурна поддршка неопходна за културата на донирање, општествена одговорност и финансиска одржливост. Во оваа насока, […]

Здружение за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица ХРАНА ЗА СИТЕ – БХМ, Скопје

Вкупен буџет:  3.999.600 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Мисијата на нашата организација е преку активно делување и борба против сиромаштијата и социјалната исклученост да се поттикне одговорна и транспарентна акција, на законодавните, националните и локалните власти како и на бизнис опкружувањето, како и реакција за проблемите со кои се соочуваат најзагрозените и […]

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

Вкупен буџет:  3.966.380 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА „Заедно Посилни“ е здружение на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ во Република Северна Македонија, кое обезбедува поддршка за нив и ги штити нивните права. Дејствува за зајакнување на луѓето со ХИВ како рамноправни членови на општеството, за почитување на нивното достоинство и […]

Здружение на граѓани за борба против рак БОРКА – ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН

Вкупен буџет:  3.956.500 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА „Борка“ е организација, чија основна цел е активно да учествува во создавањето на здрава популација, свесна за ризиците и предизвиците, држава со значително намален број на заболени од рак и секако, држава со значително зголемен број на излечени од рак. Една од главните задачи […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕДНОРОДИТЕЛСКИ СЕМЕЈСТВА ЕДНА МОЖЕ! СКОПЈЕ

Вкупен буџет:  3.997.080 МКД Времетраење: 24 месеци КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЕДНА МОЖЕ! е „грас рут“ организација во земјава настаната од реалните согледувања на проблеми на девојки и жени од еднородителски семејства. Ова движење создадено во 2014, за две години, односно во 2016 прераснува во граѓанска организација за заштита на маргинализирани и многукратно дискриминирани, посебно […]

Центар за управување со промени (ЦУП)

Вкупен буџет: 4.446.860 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 31.12.2021 Краток опис на организацијата Центарот за управување со промени (ЦУП) е независна истражувачка тинк-тенк организација, која спроведува проекти за градење на капацитети на институциите за спроведување на потребните реформи во јавната администрација и обезбедување поддршка на евро-интегративните процеси. ЦУП се фокусира и на јакнење на свеста за […]

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ја фокусира својата работа врз две групи од меѓусебно поврзани активности: (1) мониторинг на државните институции и врз основа на тоа, препорачување мерки и политики за унапредување на работењето, доброто владеење, економскиот развој и за намалување на просторот […]

Здружение на граѓани ЦИВИЛ – Центар за слобода, Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организацијата Цивил – Центар за слобода е организација за човекови права која успешно ги комбинира активизмот, аналитиката и медиумската продукција во своите проекти и активности, со големо влијание на процесите и настаните во Република Северна Македонија. Цивил е непрофитно и невладино национално граѓанско здружение, […]

Здружение Форум – Центар за стратешки истражувања и документација Скопје

Вкупен буџет: 4.499.912 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Форум- Центар за стратешки истражувања и документација (Форум ЦСИД) е организација основана со цел да се вклучи во развојот на демократијата, поддршката на човековите права и меѓуетничките односи и да помогне во креирање на националните политики во сите сфери на општественото живеење и […]

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“

Вкупен буџет: 4.498.989 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Во Коалицијата „Сите за правично судење“ (КСПС) на доброволна основа членуваат здруженија на граѓани од РСМ заради следење на судските процеси пред надлежните судови во државата. Целта е да се придонесе кон осигурување на загарантираните права за правично судење како што е предвидено […]

1 2 3