Вкупен буџет:  3.956.500 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

„Борка“ е организација, чија основна цел е активно да учествува во создавањето на здрава популација, свесна за ризиците и предизвиците, држава со значително намален број на заболени од рак и секако, држава со значително зголемен број на излечени од рак. Една од главните задачи за „Борка“ е воспоставување на силен и функционален здравствен систем, способен да ги обезбеди сите потреби на граѓаните, обезбедувајќи превенција, рано детектирање, навремени и современи третмани, квалитетен живот и соодветна поддршка и грижа за пациентите, со фокус на здравствената заштита на пациентите со рак.

КОНСТИТУЕНТИ

Директна целна група се пациенти заболени од карцином, преживеани од карцином и нивните семејства.

Индиректна целна група се сите граѓани на Република Северна Македонија.

РЕЗУЛТАТИ

  • Диверзифицирани извори на финансирање на „Борка“ од грант програми;
  • Унапредена финансиска одржливост на „Борка“;
  • Развиени капацитети на новооформените ограноци на „Бoрка“;
  • Подобрена видливост на организацијата.

Веб страна