Вкупен буџет:  3.966.380 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

„Заедно Посилни“ е здружение на заедницата на луѓето што живеат со ХИВ во Република Северна Македонија, кое обезбедува поддршка за нив и ги штити нивните права. Дејствува за зајакнување на луѓето со ХИВ како рамноправни членови на општеството, за почитување на нивното достоинство и за остварување на нивните здравствени и човекови права; посебно се залага за обезбедување континуиран пристап до современа антиретровирусна терапија и сеопфатен третман на ХИВ-инфекцијата и на состојби поврзани или неповрзани со ХИВ, во согласност со најсовремените достигнувања на науката.

Во рамките на оваа мисија, покрај директни услуги за врсничка, социјална и правна поддршка, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ е особено активно вклучено во креирањето на јавните политики во врска со ХИВ, како и здравствената заштита и јавното здравје.

КОНСТИТУЕНТИ

  • Луѓето што живеат со ХИВ, вклучувајќи ги и оние што не се свесни за својот ХИВ-статус, од коишто најголемиот број се дел од ЛГБТ заедницата;
  • Пошироко геј и бисексуалните мажи, другите мажи што имаат секс со мажи, транс луѓето и воопшто припадниците на пошироката ЛГБТК заедница, а особено младите од овие групи/заедници;
  • Институциите, односно донесувачите на одлуки и експертите, од областа здравствената заштита и јавното здравје, како институциите и телата надлежни за спречување и заштита од дискриминација и заштита на човековите права;
  • Општата јавност.

РЕЗУЛТАТИ

  • Механизмот за финансирање на активностите од националната програма за ХИВ што ги спроведуваат граѓанските организации се потпира на стандарди за квалитет на услугите што се нудат;
  • Лицата што живеат со или се засегнати од ХИВ се вклучени во суштински активности за здружението, преку различни механизми, вклучувајќи и волонтерство;
  • Соработката помеѓу повеќе организации што ги штитат правата на различни групи пациентите поттикнува јавна дискусија за прашањето за обезбедување лекови во Р.С. Македонија;
  • Преку своето делување Здружението придонесува за информирано учество на граѓанскиот сектор и засегнатите заедници во креирањето на здравствените политики;

Веб страна