fbpx
x
Мени

Грантисти

Грантовите на Цивика мобилитас им се наменети на „националните“ граѓански организации т.е. оние кои вообичаено работат во еден или повеќе конкретни сектори на национално ниво; на средните и помалите граѓански организации кои сакаат да ги промовираат нивните цели со помош на заеднички акции, на организациите кои сакаат да преземаат локални акции и на оние кои сакаат да адресираат итни или актуелни теми по принципот „овде и сега“, вклучително и неформалните групи и здружувања.

Институционални грантови
Акциски грантови
Мали грантови
Ад-хок грантови

НАУЧНА ФОНДАЦИЈА СПИРОСКИ

Во партнерство со  Здружение на граѓани Македонска медицинска студентска асоцијација – ММСА и Студентски организирана медицинска асоцијација СОМА, Штип. Вкупен буџет: 2.550.000МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Доброволни дарители на коскена срцевина: млади граѓани (студенти) и возрасни граѓани од 18-60 годишна возраст од поголемите заедници: Mакедонци, Aлбанци, Роми, Срби, Турци, Власи и други. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ИДЕНТИФИКУВАНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ РАНЛИВИ ГРУПИ „ЖРТВА“ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 319.336 MKД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Во фокусот на оваа активност се жени затворенички од КПД Идризово. Освен целната група, во акцијата ќе бидат вклучени и вработените во КПД Идризово, почнувајќи од психолози, лица кои се задолжени за рехабилитација на затвореничките, затворската полиција. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Рехабилитација на жени затворенички […]

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ЛОЗОВО

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Првата група конституенти се работниците во текстилната индустрија; Втората група конституенти се државни институции (Државен инспекторат за труд); граѓански организации и бизнис сектор; ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Економско-социјалните права на текстилците ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Активностите во проектот се насочени кон промоција, афирмација и […]

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА НА РОМИТЕ „СВЕТЛА ИДНИНА“ КОЧАНИ

Вкупен буџет: 315.950 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Прва група конституенти се сите граѓани на ромската заедница во Општина Кочани. Втора група конституенти се граѓански организации, урбаната заедница, Општина Кочани и Комунално јавно претпријатие. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Здравата животна средина е наша одговорност – да покажеме на дело ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС ДЕБАР

Вкупен буџет: 186.900 MKД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целна група во проектот се лицата со телесна попреченост од општините Дебар и Центар Жупа. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Креирање услови за пристап на лицата со телесна попреченост до неопходните државни институции и други неопходни објекти ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Со проектот директно се […]

Здружение Хуманитарна Организација Ел Хилал

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во овој проект се млади, жени, возрасни, хендикепирани и други категории на граѓани. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Подигање на свест поттик, мотивација и перцепција кон разноличноста ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Постои потреба од поголема посветеност на граѓаните и создавање свест за зачувување и […]

Здружение на граѓани за култура и уметност АН–БЛОК Скопје

Вкупен буџет овозможен од Цивика мобилитас: 314.154 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти: 100 млади лица (4 групи по 25 учесници) на возраст од 16 до 19 години од двата пола, со различен социо-економски статус и различна етничка и верска припадност, ученици во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“. Индиректни конституенти: корисници на услуги во Клиниката […]

Еколошко друштво Здравец 2002

Во партнерство со Здружение на пензионери на Македонска Каменица и Здружение ГЛАС НА ЕДНАКВОСТА Македонска Каменица Вкупен буџет: 2.599.400 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Стари лица од Македонска Каменица кои живеат во руралните средини, односно планинските села Саса, Моштица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Тодоровци, Дулица и Цера. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Дигитализација на социјалните услуги за […]

Фондација НВО Инфоцентар Скопје

Во партнерство со  Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струга и Здружение Регионален центар за соработка СПЕКТАР – Крива Паланка  Вкупен буџет: 2.570.530 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Главни конституенти: локални инспектори од 80 општини и Град Скопје, Инспекциски совет, најмалку девет граѓански организации и граѓани од Скопскиот, Североисточниот (од општините Крива Паланка, Куманово и Кратово) […]

Здружение на граѓани „НЕКСУС Граѓански концепт“, Скопје

Во партнерство со Здружение за граѓански активизам и поттикнување на општествена одговорност ХОРИЗОН ЦИВИТАС – Скопје и Здружение за развој и активизам „Аква“ – Струга Вкупен буџет: 2.593.579 МКД Времетраење: 16 месеци КОНСТИТУЕНТИ Средношколци (вкупно 50 ученици) на возраст од 15-18 години од Струга и Скопје (Чаир, Бутел и Гази баба). ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Мултикултурализам и […]

1 2 3 7