fbpx
x
Мени

Грантисти

Грантовите на Цивика мобилитас им се наменети на „националните“ граѓански организации т.е. оние кои вообичаено работат во еден или повеќе конкретни сектори на национално ниво; на средните и помалите граѓански организации кои сакаат да ги промовираат нивните цели со помош на заеднички акции, на организациите кои сакаат да преземаат локални акции и на оние кои сакаат да адресираат итни или актуелни теми по принципот „овде и сега“, вклучително и неформалните групи и здружувања.

Институционални грантови
Акциски грантови
Мали грантови
Ад-хок грантови

Здружение-Балкански Институт за Регионална Соработка БИРС

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 30.11.2021 КОНСТИТУЕНТИ Жителите на населените места на Шар Планина, граѓаните, институциите, експертите, граѓанските организации кои веќе специфично се грижат за биодиверзитетот на Шар Планина. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Шар Планина – последната брана против еколошката катастрофа ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Прогласувањето за Национален парк е […]

НВО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

Вкупен буџет: 350.000 МКД Времетраење: 01.03 – 30.09.2022  (7 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Акциите се однесуваат на членките на трите НВО (НВО Центар за хумани односи, НВО Крушевска жена и НВО Здружени за туризам и угостителство), локалната администрација и вработените во ЈКП Комуна Крушево како и на  средношколците во туристичката насока во Средношколскиот училишен центар, поточно на […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕНЕТИ ЗНАЕЊА И КРЕАТИВЕН РАЗВОЈ ПРИМА ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 MKД Времетраење: 01.04 – 01.06.2022 (2 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Граѓани кои живеат во високи згради, ученици од средните училишта во Општина Карпош, пожарникари, градоначалникот на општината, куќни совети на станари, медиуми. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС                   Противпожарно заштитена зграда – безбедна општина ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во изминатите децении се случија […]

МЕЃУОПШТИНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС, ГРАДСКО И ЧАШКА – МОБИЛНОСТ, ВЕЛЕС

Вкупен буџет: 366.200 MKД Времетраење: 15.02 – 30.09.2022 (7.5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Деца со попреченост и нивните родители. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Направи сам за своето дете (прирачник за изработка на дидактички материјали од отпадни материјали) ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Специјализираните дидактички материјали за работа со деца со попреченост, поради нивната специфика се […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ: „ЧЕИЈНЏМЕЈКЕРС“ – ГЕВГЕЛИЈА

Вкупен буџет: 946.000 MKД Времетраење: 01.03 -30.09.2022 (7 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Сите граѓани и сите правни лица во Општина Гевгелија ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Организирање на одржливо постапување со отпадот на територија на Општина Гевгелија ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Достапноста на чистата, незагадена животна средина е круцијално човеково право генерирано од правото на […]

Здружение за поддршка, интеграција и ресоцијализација ЛИНК

Вкупен буџет: 277,200 МКД Времетраење: 1.12.2021-30.4.2022 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Лица под социјален ризик во Општините Бутел и Чучер Сандево ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Детектирање, советување и упатување на лица под социјален ризик ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Според регистарот на Центарот за социјална работа  на ниво на Општина Бутел има околу  800 корисници […]

Сојуз- Национален совет за родова рамноправност (СОЖМ)

Вкупен буџет: 320 000 MKД Времетраење: 1.12.2021-30.04.2022 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Женски граѓански организации, женски неформални движења и жени ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Силни женски организации, силни општини, силно општество ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Придобивка од акцијата ќе имаат општини или заедници во кои ќе се детектираат неактивни женски граѓански организации, а кои […]

Здружение за заштита на животните ЕЈНЏЕЛКЕТС Скопје

Вкупен буџет: 270.000 МKД Времетраење: 01.12.2021 – 30.09.2022 КОНСТИТУЕНТИ Деца и млади и бездомни мачки. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Преку граѓански активизам до системски решенија за бездомните мачки за што е потребна акција ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Мачките не се во системот и програмата на владата за заштита на бездомни животни. За […]

Организација за домување на станари – ОДС

Вкупен буџет: 292.500 МКД Времетраење: 01.12.2021 – 30.04.2022 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти се младите од 18 до 30 години, со особен фокус на младите од маргинализирани средини. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС младите и правото на домување ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Младите за разлика од другите возрасни групи поретко бараат поддршка за […]

Здружение на граѓани РУБИКОН Скопје

Вкупен буџет: 323.000 MKД Времетраење: 01.12.2021 – 31.03.2022 (4 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Децата во Воспитно поправниот дом Тетово, службени лица од Одделението за третман, од затворската полиција и од Одделение за стручно – инструкторски работи и биолошките семејства на децата во ВПД Тетово. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Поддршка на деца во конфликт со Законот […]

1 2 3 9