fbpx
x
Мени

Грантисти

Грантовите на Цивика мобилитас им се наменети на „националните“ граѓански организации т.е. оние кои вообичаено работат во еден или повеќе конкретни сектори на национално ниво; на средните и помалите граѓански организации кои сакаат да ги промовираат нивните цели со помош на заеднички акции, на организациите кои сакаат да преземаат локални акции и на оние кои сакаат да адресираат итни или актуелни теми по принципот „овде и сега“, вклучително и неформалните групи и здружувања.

Институционални грантови
Акциски грантови
Мали грантови
Ад-хок грантови

Здружение на граѓани ЛЕГИС Скопје

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Легис соработува со сите релевантни институции на терен и, обезбедено дозволи за пристап и, извршување на својата хуманитарна и правна мисија. Теренските работници во пограничните кампови се со постојано присуство повеќе од 4 години и, се локални граѓани во Куманово и Гевгелија а, со цел да се […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ НАДЕЖ

Вкупен буџет: 318.300 денари Времетраење: 3 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружение Ц.С.И. НАДЕЖ е регистрирана невладина организација, основана на 28 август 1997 година, на иницијатива на вработените на проектот „Програма за реинтеграција на Ромите“, спроведена од Caritasverband für das Bistum Essen e.V., Германија. Нашата визија е развиено демократско општество со еднакви можности, каде се почитуваат човековите права, […]

ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ – БИТОЛA

Вкупен буџет: 310.000 денари Времетраење: 01.06.2020 – 30.01.2020 КОНСТИТУЕНТИ Граѓаните на Р. С. Македонија, жени и женски организации, претставници на централната и локалната власт, организации од граѓанскиот сектор, млади, младински организации и младински групи, маргинализирани групи, и други клучни релевантни чинители на локално или национално ниво во областа на доброто владеење, креирање политики, демократија и […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЧЕТВРТИОТ ЛИСТ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 328.000 денари Времетраење: 10.07.2020 – 10.01.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целна група е целото население со фокус на младите, но и нивното пошироко опкружување, како што се донесувачи на одлуки кои влијаат на политиките, секојдневното живеење и просперитетот на младите како лидери во решавање на општествените предизвици, особено во полето на животната средина, култура, социјална политика, […]

НВО ЦЕНТАР ЗА ХУМАНИ ОДНОСИ – КРУШЕВО

Вкупенбуџет: 330.000 денари Времетраење: 15.06.2020 – 15.06.2021 КОНСТИТУЕНТИ Центар за хумани односи е продолжение на креативните центри кои се формираа на локално ниво.  Логично и конституентите на Центарот за хумани односи се млади кои поминаа низ процесите на граѓанското образование и креативните индустрии уште од своите средношколски денови, составена од професионалци во различни сфери од […]

Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО – Скопје

Вкупен буџет: 311.150 денари Времетраење: 1.07.2020 – 30.09.2020 КОНСТИТУЕНТИ Со оваа активност ќе бидат опфатени бездомни лица од територијата на целиот град Скопје. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЈОДА ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Ова е можност за одржлива реинтеграција на маргинализираните граѓани од Скопскиот регион, кои што сакаат да го предизвикаат својот моментален […]

Здружение на Ромите Черења Штип

Вкупен буџет: 329.800 денари Времетраење: 15.06.2020 – 15.12.2020 КОНСТИТУЕНТИ Здружението на Ромите Черења има собрание od 25 члена,има свој претседател ,секретар и благајник , управен одбор кој брои пет члена и надзорен орган од три члена. Здружението во моментот брои 35 члена,од кои шест волонтираат. Здружението на Ромите Черења е член на мрежата Linkedin од […]

Здружение Мировна акција Прилеп

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целната група на оваа акција се наставници и наставнички по предметот историја од основните и средните училишта од земјава. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ТОЛКУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ИСТОРИЈА НА СОВРЕМЕНОТО ВРЕМЕ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Предметот Историја не е вклучен во стратешките приоритети на […]

Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ Делчево

Вкупен буџет: 1.799.008 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2022 КОНСТИТУЕНТИ Шест Мали групни домови, по еден во Берово и Штип, и четири во Скопје. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Инклузивен Мост 18 ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Со 18 годишна возраст штитениците на Малите групни домови добиваат еднократна парична помош  од државата согласно Законите од […]

Асоцијација за чиста животна средина АЈДЕ МАКЕДОНИЈА Скопје

Вкупен буџет: 1.748.480 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 30.11.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целните групи се социјално најзагрозените категории, бездомните лица, стари и изнемоштени лица. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Одржлива мрежа за спасување на храна ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Последиците од недостигот на храна и постоењето на недоволна исхранетост е застапено кај 21 % од популацијата […]

1 2