fbpx
x
Мени

Грантисти

Грантовите на Цивика мобилитас им се наменети на „националните“ граѓански организации т.е. оние кои вообичаено работат во еден или повеќе конкретни сектори на национално ниво; на средните и помалите граѓански организации кои сакаат да ги промовираат нивните цели со помош на заеднички акции, на организациите кои сакаат да преземаат локални акции и на оние кои сакаат да адресираат итни или актуелни теми по принципот „овде и сега“, вклучително и неформалните групи и здружувања.

Институционални грантови
Акциски грантови
Мали грантови
Ад-хок грантови

Институт за економски истражувања и политики ФИНАНЦЕ ТХИНК Скопје

Вкупен буџет: 1.799.504 МКД Времетраење: 01.06.20200 – 31.05.2022 КОНСТИТУЕНТИ Носителите на економски и социјални политики, политичките партии, економски новинари на национално и локално ниво, како и граѓански организации кои се основани со мисија да дадат придонес кон решавање на некој економски проблем или кои во своето работење допираат до економски проблем. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД […]

1 2