fbpx
x
Мени

Институционални грантови

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија „ЕТИКА ПРЕС“ Скопје

Вкупен буџет: 4.486.932 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) е саморегулаторно тело кое се залага за унапредување, заштита и промовирање на професионалните стандарди и етиката во медиумите во РСМ. Целта на СЕММ е да придонесе кон заштита и промоција на слободата на говорот и […]

Институт за истражување на општествениот развој – РЕСИС Скопје

Вкупен буџет: 3.632.400 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација Институтот за истражување на општествениот развој – РЕСИС е невладина организација чија основна цел е да го унапредува концептот за општествениот развој, што во фокусот ги става граѓаните, а особено маргинализираните групи, со цел да се изгради поправедно општество кое на сите […]

Полио Плус – движење против хендикеп

Вкупен буџет: 4.499.965 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација Полио плус е граѓанска организација која активно работи на остварување на човековите права на граѓаните со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите. Мисијата ја остваруваат преку застапување за промена и унапредување на законодавството, промовирање на инклузивно образование и […]

Здружение за развој на медиуми „Онлимит“- Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација Основана во 2013 година според Законот за здруженија и фондации, Онлимит медиа е една од ретките организации која преку силата на дигиталните медиуми промовира слобода на медиуми, истражувачко новинарство и човекови права. Онлимит медиа е независна организација  која се залага за отворено, […]

Здружение Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“ – Република Македонија

Вкупен буџет: 4.499.392 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ е основана на 29 април 1992 година во Скопје, како светска асоцијација и прва регистрирана организација за заштита на правата на детето. Визијата на „Меѓаши“  е поправеден свет за секое дете. Мисијата на организацијата е да ги […]

Здружение на граѓани за помош на бездомници и социјално загрозени семејства и поединци „Љубезност“ – Скопје

Вкупен буџет: 4.500.000 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Здружението на граѓани „Љубезност“ почна како неформална група во 2013 година, продолжи во склоп на здружение кое се бавеше со повеќе дејности, а на 9 јануари 2015 година се формираше во самостојно здружение под името „Љубезност“, исклучиво за помош на луѓето од ранливи […]

Здружение на лезбејки, геј, бисексуалци/ки и трансексуалци/ки ЛГБТ ЈУНАЈТЕД Тетово

Вкупен буџет: 4.490.699 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација ЛГБТ Јунајтед Тетово е граѓанска, непрофитна и мултиетничка организација, која вклучува членови од различни етнички групи и религии. Целта на ЛГБТ Јунајтед Тетово е заштита, промоција и почитување на човековите права, првенствено на ЛГБТИ лицата, обезбедување еднаков пристап до здравствена заштита и […]

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСок, Скопје

Вкупен буџет: 4.481.160 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022   Краток опис на организација ИнСоК ги промовира, реализира и надградува општествените вредности – демократијата, владеењето на правото, човековите права и човековиот капитал, преку примена на пристап базиран на директно вклучување и директна врска со  човековите права, социјална надградба, јакнење на поединците и групите и нивно учество […]

Институт за европска политика, Скопје

Вкупен буџет: 4.498.752 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 31.12.2021 Краток опис на организација Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје е основан на 24 февруари 2011 година, како здружение на граѓани. Мисијата на ЕПИ е преку високо квалитетни истражувања и предлози за европски политика да обезбеди основа за дебата и решенија, насочена кон носителите на одлуки […]

Еколошко друштво Вила Зора

Вкупен буџет: 4.489.900 МКД Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022 Краток опис на организација Еколошкото друштво „Вила Зора“ од Велес е невладина, непрофитна и неполитичка организација, која се занимава со заштита и унапредување на животната средина и природата, преку анимирање на еколошките проблеми, нивно актуелизирање и подигање на јавната еколошка свест, како и промовирање на одржливиот развој. Конституенти […]

1 2 3