Вкупен буџет: 4.489.900 МКД

Времетраење: 1.7.2019 – 30.6.2022

Краток опис на организација

Еколошкото друштво „Вила Зора“ од Велес е невладина, непрофитна и неполитичка организација, која се занимава со заштита и унапредување на животната средина и природата, преку анимирање на еколошките проблеми, нивно актуелизирање и подигање на јавната еколошка свест, како и промовирање на одржливиот развој.

Конституенти

Граѓаните на општина Велес и на Северна Македонија, организациите, институциите и училиштата, Советот на општина Велес, Секторот за животна средина и локален економски развој, бизнис секторот, индустриите, министерствата, државниот секретар и министрите, Институтот за јавно здравје , фармерите, даватели на угостителски и туристички услуги и други.

Резултати

  • Донесена Стратегија за деконтаминација на почвата;
  • Аплицирање за ЕУ фондови;
  • Финансиски стабилна организација;
  • Изготвена Стратегија за локален развој;
  • Подобрено внатрешно управување и видливост на организацијата.

Веб страна