Буџет: 100.000 МКД

Период на спроведување: 11.05 – 11.07.2020

Конституенти

Социјално загрозени и маргинализирани категории на граѓани на територија на Град Скопје (опфатени со достава на готвена веганска храна) и општа јавност (опфатени со кампања за едукација)

За проектот поддржан од Цивика мобилитас

Промени ја исхраната, промени го светот!

За што е потребна акцијата

Како последица од ударот по економијата предизвикан од пандемијата на Ковид-19, дел од граѓаните ја изгубија работата. Во одделни ситуации и двата родитела на малолетни деца во едно семејство остануваа без работа, а сите кредити и останати тековни животни трошоци не престануваат да ги притискаат. Освен тоа, економската криза значи и прекинување на дел од донациите од совесни граѓани и за социјално загрозени и маргинализирани категории граѓани (меѓу нив и бегалците кои моментално престојуваат во нашата земја).

Цели и резултати

Цели

Општа цел: Задоволување на дел од основните човекови потреби кај социјално загрозени и маргинализирани категории граѓани на територијата на Град Скопје, особено кај семејствата каде што еден или повеќе од членовите изгубиле работа, преку дистрибуција на вегански оброци.

Специфични цели:

  • Редуцирање на антропогениот притисок врз животната средина (и животните) предизвикан од исхраната со животински продукти.
  •  Едуцирање за поврзаноста меѓу исхраната и актуелната пандемија, исхраната и уништувањето на животната средина, исхраната и матрицата на злоупотреба во општеството.
  •  Промовирање на принципите на солидарност и одржливост и поттикнување слични хуманитарни активности кај други чинители во општеството.

Резултати 

  • Подготвени и дистрибуирани 500 вегански оброци до социјално загрозени и маргинализирани категории граѓани;
  •  Пет спонзорирани објави на ФБ со досег до приближно 10.000 таргетирани корисници на социјалната мрежа по објава

Активности

  • Подготовка на вегански оброци и нивна дистрибуција до социјално загрозени и маргинализирани категории граѓани. Активноста опфаќа подготовка и дистрибуција на балансиран вегански оброк;
  • Едукативна онлајн кампања за поврзаноста меѓу исхраната и актуелната пандемија, исхраната и уништувањето на животната средина, исхраната и матрицата на злоупотреба во општеството.