fbpx
x
Мени

Мали грантови

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МУЛТИКУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЈА, „ИНКЛУЗИЈА“, ОХРИД

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 01.01.2021 – 30.05.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Здружението за мултикултурна интерграција „ИНКЛУЗИЈА“, Охрид е формирано на 23.01.2011 година со цел почитување на човековите права, демократијата, еднаквост, слободата на изразување, солидарност и социјална вклученост на младите луѓе од македонска и од помалите етнички заедници во општина Охрид и во Република Северна Македонија. […]

Здружение на граѓани Центар за управување со знаење Скопје

Вкупен буџет: 330.000 MKД Времетраење: 01.03.2021 – 31.10.2021 (8 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Целна група на самата акција се институциите и вработените во државната и јавна администрација. Акцијата, врз основа на претходно утврдена база на податоци од државни органи и јавниот сектор, ќе опфати одреден процент на државна администрација на национално ниво, вклучително и онаа на општинско […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА РЕГИОНАЛЕН ЗЕЛЕН ЦЕНТАР ОХРИД

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 01.04.2021 – 01.10.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Сите здруженија во западниот регион на кои примарна цел им е заштита на животната средина и работа со младите лица. Општина Охрид и месните заедници во општината, ЈП Комуналец Охрид, ЈП Билјанини Извори Охрид, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј […]

Здружение Македонско – Хрватско друштво Тетово

Вкупен буџет: 320.000 MKД Времетраење: 01.03.2021. – 31.07.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Првата група на конституенти се младите лица кај кои треба да се подигне свеста за екологијата и активно вклучување во зачувување на природата. Втора група на конституенти се општинската власт и законодавната власт: Општина Скопје, Велес, Дојран и Маврово и Ростуше. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

ДРУШТВО ЗА ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЗРАК

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 301.500 МКД Времетраење: 01.03.2021 – 30.11.2021 (9 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Млади лица со попреченост и со типичен развој од Општина Велес. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС УМЕАМ, МОЖАМ, КРЕИРАМ, ТВОРАМ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Лицата со попреченост наидуваат на повеќе проблеми и потешкотии во секојдневниот живот. Еден од водечките […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ И КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ЦЕНТАР ЗА КРЕАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 01.01.2021. – 30.06.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, Здружението на граѓани за европска социјални инклузија ЕСИ НЕЛИС, Здружение на слепи и лица со оштетен вид – Скопје се здруженија на кои примарната цел им е заштита и  овозможување поддршка на слепи и лицата со […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕШНИКАРИ ЕКО ЛЕШНИК С. ДРАСЛАЈЦА, СТРУГА

Вкупен буџет: 329.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Покрај органските лешникари од Југозападна Македонија, конституенти на Здружението на Лешникари ЕКО ЛЕШНИК, Драслајца се и фармерите и младите земјоделци од сите области на земјоделието и младите луѓе воопшто. Покрај тоа, Еко Лешник соработува со општини и здруженија на фармери од Северна Македонија, со европски одгледувачи и […]

ЕКОЛОШКО ДРУШТВО ЗДРАВЕЦ 2002

Вкупен буџет: 300.000 МКД Времетраење: 01.12.2020 – 30.11.2021 (12 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Еколошкото друштво „Здравец 2002“ е основано во 2002 година како еколошкото друштво за заштита на животната средина на територијата на општина Македонска Каменица, каде како главен загадувач се јавува рудникот Саса кој се наога во подножието на Осоговските Планини. Еколошкото друштво „Здравец 2002“ дејствува […]

ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО – СВЕТИ НИКОЛЕ

Вкупен буџет: 328.829 МКД Времетраење: 01.12.2020 – 30.04.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Базата на конституенти на Доброволно Противпожарно Друштво (ДПД) се членовите – доброволци, деца, млади, соработници, партнери и поддржувачи, кои со својот ангажман придонесуваат во намалувањена ризиците од пожари, останати елементарни непогоди (поплави, земјотреси, ерозии, ветрови и др.), сообраќајни несреќи и епидемии.   За оваа цел […]

Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови „Хорти Еко“, Струмица

Вкупен буџет: 237.600 МКД Времетраење: 01.12.2020. – 31.05.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Целна група на ЗПГЦВ Хорти Еко, Струмица се фармери – носители или членови на семејни земјоделски стопанства од четирите општини во југоисточниот плански регион (Струмица, Василево, Босилово и Ново Село) со застапеност од сите сектори. Застапеност на жени фармери во организацијата е од круциално […]

1 2 3 4 5 7