fbpx
x
Мени

Мали грантови

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ – ЦЕА, СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 315.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Граѓаните: како директни или индиректни учесници, волонтери или потрошувачи на акциите и активностите на ЦЕА. Јавниот сектор: институции и носители на одлуки како поддржувачи или партнери во реализација на активностите или крајни корисници и целна група на препораки и анализи на јавни политики за дадена општествена цел […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ – ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК

Вкупен буџет: 329.100 МКД Времетраење: 01.12.2020 – 30.06.2020 (7 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението Достоинствен Работник се млади лица до 29 годишна возраст од различна социо-културна и етничка припадност. Јавен и приватен сектор: Општина Прилеп, средните училишта, бизнис секторот во оваа општина. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Унапредување и одржување правични и продуктивни работни […]

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИ МЛАДИНСКИ СОН – СТРУГА

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 04.01.2021 – 05.04.2021 (4 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на Центарот за интеграција на млади „МЛАДИНСКИ СОН“ се вработените во приватниот сектор, работодавачите, Општина Струга, Инспекторат за труд, Министерство за труд и социјална политика. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Заштита на работните права. ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Работата е дел […]

Здружение на граѓани ЛЕГИС Скопје

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Легис соработува со сите релевантни институции на терен и, обезбедено дозволи за пристап и, извршување на својата хуманитарна и правна мисија. Теренските работници во пограничните кампови се со постојано присуство повеќе од 4 години и, се локални граѓани во Куманово и Гевгелија а, со цел да се […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ НАДЕЖ

Вкупен буџет: 318.300 денари Времетраење: 3 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружение Ц.С.И. НАДЕЖ е регистрирана невладина организација, основана на 28 август 1997 година, на иницијатива на вработените на проектот „Програма за реинтеграција на Ромите“, спроведена од Caritasverband für das Bistum Essen e.V., Германија. Нашата визија е развиено демократско општество со еднакви можности, каде се почитуваат човековите права, […]

ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ – БИТОЛA

Вкупен буџет: 310.000 денари Времетраење: 01.06.2020 – 30.01.2020 КОНСТИТУЕНТИ Граѓаните на Р. С. Македонија, жени и женски организации, претставници на централната и локалната власт, организации од граѓанскиот сектор, млади, младински организации и младински групи, маргинализирани групи, и други клучни релевантни чинители на локално или национално ниво во областа на доброто владеење, креирање политики, демократија и […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЧЕТВРТИОТ ЛИСТ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 328.000 денари Времетраење: 10.07.2020 – 10.01.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целна група е целото население со фокус на младите, но и нивното пошироко опкружување, како што се донесувачи на одлуки кои влијаат на политиките, секојдневното живеење и просперитетот на младите како лидери во решавање на општествените предизвици, особено во полето на животната средина, култура, социјална политика, […]

НВО ЦЕНТАР ЗА ХУМАНИ ОДНОСИ – КРУШЕВО

Вкупенбуџет: 330.000 денари Времетраење: 15.06.2020 – 15.06.2021 КОНСТИТУЕНТИ Центар за хумани односи е продолжение на креативните центри кои се формираа на локално ниво.  Логично и конституентите на Центарот за хумани односи се млади кои поминаа низ процесите на граѓанското образование и креативните индустрии уште од своите средношколски денови, составена од професионалци во различни сфери од […]

Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО – Скопје

Вкупен буџет: 311.150 денари Времетраење: 1.07.2020 – 30.09.2020 КОНСТИТУЕНТИ Со оваа активност ќе бидат опфатени бездомни лица од територијата на целиот град Скопје. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЈОДА ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Ова е можност за одржлива реинтеграција на маргинализираните граѓани од Скопскиот регион, кои што сакаат да го предизвикаат својот моментален […]

Здружение на Ромите Черења Штип

Вкупен буџет: 329.800 денари Времетраење: 15.06.2020 – 15.12.2020 КОНСТИТУЕНТИ Здружението на Ромите Черења има собрание od 25 члена,има свој претседател ,секретар и благајник , управен одбор кој брои пет члена и надзорен орган од три члена. Здружението во моментот брои 35 члена,од кои шест волонтираат. Здружението на Ромите Черења е член на мрежата Linkedin од […]

1 3 4 5 6 7