fbpx
x
Мени

Мали грантови

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ НАДЕЖ

Вкупен буџет: 318.300 денари Времетраење: 3 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружение Ц.С.И. НАДЕЖ е регистрирана невладина организација, основана на 28 август 1997 година, на иницијатива на вработените на проектот „Програма за реинтеграција на Ромите“, спроведена од Caritasverband für das Bistum Essen e.V., Германија. Нашата визија е развиено демократско општество со еднакви можности, каде се почитуваат човековите права, […]

ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ – БИТОЛA

Вкупен буџет: 310.000 денари Времетраење: 01.06.2020 – 30.01.2020 КОНСТИТУЕНТИ Граѓаните на Р. С. Македонија, жени и женски организации, претставници на централната и локалната власт, организации од граѓанскиот сектор, млади, младински организации и младински групи, маргинализирани групи, и други клучни релевантни чинители на локално или национално ниво во областа на доброто владеење, креирање политики, демократија и […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЧЕТВРТИОТ ЛИСТ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 328.000 денари Времетраење: 10.07.2020 – 10.01.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целна група е целото население со фокус на младите, но и нивното пошироко опкружување, како што се донесувачи на одлуки кои влијаат на политиките, секојдневното живеење и просперитетот на младите како лидери во решавање на општествените предизвици, особено во полето на животната средина, култура, социјална политика, […]

НВО ЦЕНТАР ЗА ХУМАНИ ОДНОСИ – КРУШЕВО

Вкупенбуџет: 330.000 денари Времетраење: 15.06.2020 – 15.06.2021 КОНСТИТУЕНТИ Центар за хумани односи е продолжение на креативните центри кои се формираа на локално ниво.  Логично и конституентите на Центарот за хумани односи се млади кои поминаа низ процесите на граѓанското образование и креативните индустрии уште од своите средношколски денови, составена од професионалци во различни сфери од […]

Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО – Скопје

Вкупен буџет: 311.150 денари Времетраење: 1.07.2020 – 30.09.2020 КОНСТИТУЕНТИ Со оваа активност ќе бидат опфатени бездомни лица од територијата на целиот град Скопје. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ЈОДА ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Ова е можност за одржлива реинтеграција на маргинализираните граѓани од Скопскиот регион, кои што сакаат да го предизвикаат својот моментален […]

Здружение на Ромите Черења Штип

Вкупен буџет: 329.800 денари Времетраење: 15.06.2020 – 15.12.2020 КОНСТИТУЕНТИ Здружението на Ромите Черења има собрание od 25 члена,има свој претседател ,секретар и благајник , управен одбор кој брои пет члена и надзорен орган од три члена. Здружението во моментот брои 35 члена,од кои шест волонтираат. Здружението на Ромите Черења е член на мрежата Linkedin од […]

Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

Вкупен буџет: 361.500 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 31.5.2020 Конституенти Со кампањата ќе бидат опфатени 10 претставници од граѓанскиот сектор или неформални групи (волонтери, младински активисти) кои работат на полето на човекови права, родова еднаквост, едукација на маргинализирани групи; 100 Ромки на возраст над 18 години; како и население (жени и мажи над 18 години) како […]

Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК – Институт за економски истражувања и политики

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 31.7.2020 Конституенти Политичките партии и поконкретно тимовите кои работат на економско-социјалните изборни програми. Директна целна група се најмногу три политички партии: СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, а индиректна целна група се сите други партии кои составуваат и објавуваат економско-социјални изборни програми. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Оценка на […]

Здружение за едукација, еманципација и остварување на правата на жените „БИДИ ХРАБРА“- Скопје

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 30.9.2020 Конституенти Сите деца од 11 до 14 години кои учат во основните училишта во Општина Бутел. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Подготвени да ги учиме децата на соживот За што е потребна акцијата Образованието, кое треба да ги всади вистинските вредности за животот кај учениците, со […]

Здружение за зачувување на природните и културните вредности БАЗИЛИКА с. Мешеишта, Дебарца

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 1.4.2020 – 31.7.2020 Конституенти Граѓаните на Република Северна Македонија директно и вработените во јавната администрација индиректно. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Подароци – поткуп или внимание За што е потребна акцијата Прашањето на подароци во Република Северна Македонија не е многу обработувано, иако реално преставува сериозен проблем. Постојат бројни […]

1 3 4 5 6