fbpx
x
Мени

Мали грантови

Здружение за ментално здравје Асоцијација Мисла- Скопје

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 28.2.2021 Конституенти Примарна целна група се лицата со ментална попреченост и нивните семејства. Активностите исто така ќе бидат насочени кон органите на централната и локалната власт, институциите од јавниот сектор поврзани со областа на менталното здравје, медиумите, граѓанските организации и општата јавност. За проектот поддржан од Цивика мобилитас […]

Здружение на економисти, статистичари и економетричари „Сигма Стат“ Скопје

Вкупен буџет: 324.000 МКД Времетраење: 1.4.2020 – 31.3.2021 Конституенти Млади За проектот поддржан од Цивика мобилитас Финансиска едукација за паметни одлуки За што е потребна акцијата Во одредени моменти од својот живот младите луѓе се соочуваат со товарот од носење крупни животни одлуки кои со себе носат и висок степен на финансиска одговорност. Земајќи ја […]

Здружение за еднакви можности „Мрежа Стела“ Скопје

Вкупен буџет: 329.350 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 15.2.2020 Конституенти Девојките и жените во руралните средини кои се вработени, бараат работа и/или сакаат да станат економски активни преку сопствени бизниси; пошироките локални заедници во одбраните региони, вклучително луѓе од различна возраст и род; локалните самоуправи во одбраните региони; центрите за развој на планските региони; државните и […]

Здружение за развој и унапредување на ромската заедница „Романо Чачипе“- Скопје

Вкупен буџет: 310.000 МКД Времетраење: 1.12.2019 – 30.4.2020 Конституенти Невработени Роми, Роми иселеници, ромски граѓански организации, локалната самоуправа на Шуто Оризари, Роми претприемачи За проектот поддржан од Цивика мобилитас Мојот вистински дом се вика Шуто Оризари За што е потребна акцијата Иселувањето од Шуто Оризари зема сѐ поголем замав и негативно се одразува на социо-економскиот […]

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи „Новус“ Струмица

Вкупен буџет: 316.600 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 31.5.2020 Конституенти Младите и невработените лица, како и меѓуетнички и социјално маргинализирани групи. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Волонтерството – Надеж за иднината! За што е потребна акцијата Во моментов постои мал интерес за волонтирање од страна на граѓаните. Младите денес не се заинтересирани за волонтирање. Некои […]

Здружение на граѓани „НЕКСУС – Граѓански концепт“, Скопје

Вкупен буџет: 329.350 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 15.2.2020 Конституенти Професор(к)и и студент(к)и чиј главен предмет на работа/изучување се жените, мирот и/или безбедноста, и граѓанските организации кои работат на  полето на родовата проблематика и мирот и/или безбедноста. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Улогата на жените во зачувувањето на мирот и безбедноста: Резолуцијата 1325 – Основа […]

Здружение ЕКО ПРАВДА Валандово

Вкупен буџет: 306.100 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 15.7.2020 Конституенти Граѓанските организации кои работат на заштита на животната средина, општата јавност, државни институции. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Климатски Набљудувач – COP25 Watch За што е потребна акцијата Глобалните лидери, шефови на држави и граѓанското општество од целиот свет се собираат на 25-та Конференција Conference […]

Здружение за заштита и унапредување на животната средина ЕКО ЛОГИК – Скопје

Вкупен буџет: 315.995 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 15.7.2020 Конституенти – Основни училишта дел од мрежата „Вело училишта“, нивниот персонал, ученици и родители; – Првата официјална мрежа за промоција на велосипедизмот во Северна Македонија; – Локалните власти (општини во кои „Вело училишта“ како мрежа има свои членки но и останати општини кои во иднина ќе се […]

Здружение за рехабилитација и инклузија на лица со Даунов синдром „Дневен центар Доза среќа“ Скопје

Вкупен буџет: 310.000 МКД Времетраење: 1.12.2019 – 30.9.2020 Конституенти Корисниците на Дневниот центар за Даунов синдром За проектот поддржан од Цивика мобилитас Транзиција кон независен живот на децата со Даунов синдром За што е потребна акцијата Лицата со Даунов синдром, како една од заедниците кои живеат на маргините на општеството, заслужуваат да добијат можност да […]

Здружение за еднакви можности и меѓуетничка соработка АЛ-МА, Скопје

Вкупен буџет: 290.000 МКД Времетраење: 1.12.2019 – 30.4.2019 Конституенти Учениците, родителите и наставниците од училиштата За проектот поддржан од Цивика мобилитас Различностите не се пречка за дружење За што е потребна акцијата Преку едукација и игри децата од главните училишта во Студеничани и Драчево ќе ги отстранат стереотипите и стравот на етничките заедници една од […]

1 3 4 5