fbpx
x
Мени

Мали грантови

Здружение „Нова Ѕвезда“, Долно Количани, Студеничани

Вкупен буџет: 310.000 МКД Времетраење: 01.12.2020-31.05.2020 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението НОВА ЅВЕЗДА се сите жители без разлика на нивната етничка, верска или социекономска состојба, децата од петто до осмо одделение од основните училишта  на Град Скопје и млади од средните училишта без разлика на нивната етничка и верска припадност или социекономска состојба. Конституенти […]

ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА – ПРИЛЕП

Вкупен буџет: 328.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на проектот се македонски иселеници во странство, граѓани на Р.С. Македонија, граѓани на Општина Прилеп, локална самоуправа на Општина Прилеп, граѓански организации, политички партии, владини институции. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Испразнето гнездо ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Неуспешноста на пописот од 2011 година ја […]

ЦЕНТАР ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ И ИНТЕГРИТЕТ – ХАБ, СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Главни конституенти во овој проект се: Градоначалникот на Општина Карпош  и општинската администрација; општинскиот Штаб за заштита и спасување; жителите на општината; месните заедници; граѓанските организации, верските групи и организации; политичките партии и други организирани групи како и волонтерите. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Општинска стратегија […]

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИВНА И ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИТЕ НОВ КОНТАКТ – СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Нашите членови, волонтерите кои се ангажирани повремено во организацијата, индивидуални донатори како и наши поддржувачи кои се поединци и здруженија од странство најмногу од земјите во ЕУ – (Шведска, Словенија, Данска, Германија, Австрија), и Швајцарија. Како наши конституенти се јавуваат и наши соработници во локалните институции, како […]

ПЧЕЛАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ „ПЧЕЛА“ КУМАНОВО

Вкупен буџет: 320.400 МКД Времетраење: 10 месеци КОНСТИТУЕНТИ Група на граѓани, одгледувачи на медоносна пчела кои живеат и работат во регионот на општина Куманово. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Здрава животна средина за сегашните и идните генерации ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во време кога населените места и градови рапидно се шират и слободните […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИОТ ИМОТ ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 329.900 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружението е регистрирано за остварување на заштита на правата и интересите на сите вработени во јавната администрација и за заштита на државниот имот, со единствена цел за јакнење на влијанието на граѓанскиот сектор во една специфична област од општественото дејствување. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Јакнење […]

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – КРАТОВО

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на РЦОР Кратово се локални, регионални и национални граѓански организации, Центар за развој на СИПР,  ЕЛС во регионот, бизнис сектор, научно образовни и културни институции, национални агенции, меѓународни организации. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Ефективна локална самоуправа – интерес на граѓаните ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „СВЕТ НА РАЗЛИЧНИ А ЕДНАКВИ“

Вкупен буџет: 327.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во овој проект се лицата со посебни потреби (интелектуална, физичка и друга попреченост), групите сместени во Дневни центри, во семејства и самостојни лица со инвалидитет. Покрај нив, конституенти се и професионалните актери кои ќе им бидат партнери и заедно ќе работат преку театарска игра на сцената […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА И СПОРТОТ, РОСТУШЕ МАВРОВО И РОСТУША

Вкупен буџет: 325.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Зеукстрион е здружение кое за свои конституенти ги има најпрвин младите работејќи во насока на подобрување на нивните знаења и можности што директно придонесува кон развојот на заедницата. Исто така, во рамки на локалните заедници организацијата работи во силно партнерство со локалните власти, училиштата и локалните бизниси. […]

Здружение за афирмација на културата БАГЕР ГЕНЕЗИС 2.0 Струга

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружение Аква, НУЦК “Браќа Миладиновци“ – Струга, волонтери, културни институции, управен одбор, членови, граѓани, други невладини организации чиј предмет на интерес е култура. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Граѓаните во нашиот град, главни актери или неми статисти. ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Дивоградбите како проблем на […]

1 2 3 4 5 6 7