fbpx
x
Мени

Мали грантови

ПЧЕЛАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ „ПЧЕЛА“ КУМАНОВО

Вкупен буџет: 320.400 МКД Времетраење: 10 месеци КОНСТИТУЕНТИ Група на граѓани, одгледувачи на медоносна пчела кои живеат и работат во регионот на општина Куманово. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Здрава животна средина за сегашните и идните генерации ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во време кога населените места и градови рапидно се шират и слободните […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИОТ ИМОТ ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 329.900 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружението е регистрирано за остварување на заштита на правата и интересите на сите вработени во јавната администрација и за заштита на државниот имот, со единствена цел за јакнење на влијанието на граѓанскиот сектор во една специфична област од општественото дејствување. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Јакнење […]

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – КРАТОВО

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на РЦОР Кратово се локални, регионални и национални граѓански организации, Центар за развој на СИПР,  ЕЛС во регионот, бизнис сектор, научно образовни и културни институции, национални агенции, меѓународни организации. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Ефективна локална самоуправа – интерес на граѓаните ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ „СВЕТ НА РАЗЛИЧНИ А ЕДНАКВИ“

Вкупен буџет: 327.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во овој проект се лицата со посебни потреби (интелектуална, физичка и друга попреченост), групите сместени во Дневни центри, во семејства и самостојни лица со инвалидитет. Покрај нив, конституенти се и професионалните актери кои ќе им бидат партнери и заедно ќе работат преку театарска игра на сцената […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА И СПОРТОТ, РОСТУШЕ МАВРОВО И РОСТУША

Вкупен буџет: 325.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Зеукстрион е здружение кое за свои конституенти ги има најпрвин младите работејќи во насока на подобрување на нивните знаења и можности што директно придонесува кон развојот на заедницата. Исто така, во рамки на локалните заедници организацијата работи во силно партнерство со локалните власти, училиштата и локалните бизниси. […]

Здружение за афирмација на културата БАГЕР ГЕНЕЗИС 2.0 Струга

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Здружение Аква, НУЦК “Браќа Миладиновци“ – Струга, волонтери, културни институции, управен одбор, членови, граѓани, други невладини организации чиј предмет на интерес е култура. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Граѓаните во нашиот град, главни актери или неми статисти. ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Дивоградбите како проблем на […]

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ – ЦЕА, СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 315.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Граѓаните: како директни или индиректни учесници, волонтери или потрошувачи на акциите и активностите на ЦЕА. Јавниот сектор: институции и носители на одлуки како поддржувачи или партнери во реализација на активностите или крајни корисници и целна група на препораки и анализи на јавни политики за дадена општествена цел […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ – ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК

Вкупен буџет: 329.100 МКД Времетраење: 01.12.2020 – 30.06.2020 (7 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението Достоинствен Работник се млади лица до 29 годишна возраст од различна социо-културна и етничка припадност. Јавен и приватен сектор: Општина Прилеп, средните училишта, бизнис секторот во оваа општина. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Унапредување и одржување правични и продуктивни работни […]

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИ МЛАДИНСКИ СОН – СТРУГА

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 04.01.2021 – 05.04.2021 (4 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на Центарот за интеграција на млади „МЛАДИНСКИ СОН“ се вработените во приватниот сектор, работодавачите, Општина Струга, Инспекторат за труд, Министерство за труд и социјална политика. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Заштита на работните права. ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Работата е дел […]

Здружение на граѓани ЛЕГИС Скопје

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Легис соработува со сите релевантни институции на терен и, обезбедено дозволи за пристап и, извршување на својата хуманитарна и правна мисија. Теренските работници во пограничните кампови се со постојано присуство повеќе од 4 години и, се локални граѓани во Куманово и Гевгелија а, со цел да се […]

1 2 3 4 5 6