Вкупен буџет: 320.000 МКД

Времетраење: 5 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Здружение Аква, НУЦК “Браќа Миладиновци“ – Струга, волонтери, културни институции, управен одбор, членови, граѓани, други невладини организации чиј предмет на интерес е култура.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Граѓаните во нашиот град, главни актери или неми статисти.

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Дивоградбите како проблем на граѓаните постојат веќе подолго време. Иако постојатграѓански организации кои го следат ова прашање и преземат мерки, сепак нивното дејствување засега не е доволно имајќи во предвид дека клучниот фактор – граѓаните немо ја набљудуваат ситуацијата, додека младите воопшто не се сметаат за засегнати од истата. Се поставува прашањето дали граѓаните се заинтересирани, но немоќни или патат од Стокхолмски синдром и тивко го обожаваат својот „силувач“ и му оддават почит со својата неактивност. Дали граѓаните ги интересира само уживањето во диво изградените кафулчиња или навистина имаат потенцијал да преземат нешто, но не знаат како? Во моментов ова прашање е приоритетна тема за регионот на Охридското Езеро и преземањето на вакви активности може да има големо влијание и успех.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Мотивирање на граѓаните, особено на младите да земат учество во донесувањето одлуки, да бидат социјално ангажирани и активни, притоа користејќи креативни алатки за изразување и воспоставување директна комуникација со надлежните институции.

Специфична цел:

 • Користење на креативни алатки како видео, филм, уметност во адресирање на општествените проблеми;
 • Поттикнување на младите за нивна вклученост во решавањето на проблемите преку директно адресирање до надлежните институции;
 • Воспоставување на комуникација со институциите и да се сврти нивното внимание кон потребите на граѓаните;
 • Мотивирање на граѓаните да не бидат пасивни и да земат поголемо учество во решавање на локалните предизвици.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Обучени 20 млади на возраст од 16 до 29 години за изработка на документарни видеа и постери;
 2. Минимум едно предложено идејно решение за живот без дивоградби како приоритетна тема;
 3. Организирана јавна дискусија за вкупно 40 луѓе на која ќе земат учество младите;
 4. Промовирање на проектот во текот на целиот период преку социјалните медиуми, локални медиуми и сл.

АКТИВНОСТИ

 1. Обука на млади за изработка на видеа на општествени теми;
 2. Обука за подготовка на постери на тема општествени проблеми;
 3. Живот во идеален свет – подготовка на идејни решенија без дивоградби;
 4. Јавна дискусија;
 5. Промоција;