fbpx
x
Мени

Мали грантови

Здружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

Вкупен буџет: 361.500 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 31.5.2020 Конституенти Со кампањата ќе бидат опфатени 10 претставници од граѓанскиот сектор или неформални групи (волонтери, младински активисти) кои работат на полето на човекови права, родова еднаквост, едукација на маргинализирани групи; 100 Ромки на возраст над 18 години; како и население (жени и мажи над 18 години) како […]

Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК – Институт за економски истражувања и политики

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 31.7.2020 Конституенти Политичките партии и поконкретно тимовите кои работат на економско-социјалните изборни програми. Директна целна група се најмногу три политички партии: СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, а индиректна целна група се сите други партии кои составуваат и објавуваат економско-социјални изборни програми. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Оценка на […]

Здружение за едукација, еманципација и остварување на правата на жените „БИДИ ХРАБРА“- Скопје

Вкупен буџет: 320.000 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 30.9.2020 Конституенти Сите деца од 11 до 14 години кои учат во основните училишта во Општина Бутел. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Подготвени да ги учиме децата на соживот За што е потребна акцијата Образованието, кое треба да ги всади вистинските вредности за животот кај учениците, со […]

Здружение за зачувување на природните и културните вредности БАЗИЛИКА с. Мешеишта, Дебарца

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 1.4.2020 – 31.7.2020 Конституенти Граѓаните на Република Северна Македонија директно и вработените во јавната администрација индиректно. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Подароци – поткуп или внимание За што е потребна акцијата Прашањето на подароци во Република Северна Македонија не е многу обработувано, иако реално преставува сериозен проблем. Постојат бројни […]

Здружение за ментално здравје Асоцијација Мисла- Скопје

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 1.3.2020 – 28.2.2021 Конституенти Примарна целна група се лицата со ментална попреченост и нивните семејства. Активностите исто така ќе бидат насочени кон органите на централната и локалната власт, институциите од јавниот сектор поврзани со областа на менталното здравје, медиумите, граѓанските организации и општата јавност. За проектот поддржан од Цивика мобилитас […]

Здружение на економисти, статистичари и економетричари „Сигма Стат“ Скопје

Вкупен буџет: 324.000 МКД Времетраење: 1.4.2020 – 31.3.2021 Конституенти Млади За проектот поддржан од Цивика мобилитас Финансиска едукација за паметни одлуки За што е потребна акцијата Во одредени моменти од својот живот младите луѓе се соочуваат со товарот од носење крупни животни одлуки кои со себе носат и висок степен на финансиска одговорност. Земајќи ја […]

Здружение за еднакви можности „Мрежа Стела“ Скопје

Вкупен буџет: 329.350 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 15.2.2020 Конституенти Девојките и жените во руралните средини кои се вработени, бараат работа и/или сакаат да станат економски активни преку сопствени бизниси; пошироките локални заедници во одбраните региони, вклучително луѓе од различна возраст и род; локалните самоуправи во одбраните региони; центрите за развој на планските региони; државните и […]

Здружение за развој и унапредување на ромската заедница „Романо Чачипе“- Скопје

Вкупен буџет: 310.000 МКД Времетраење: 1.12.2019 – 30.4.2020 Конституенти Невработени Роми, Роми иселеници, ромски граѓански организации, локалната самоуправа на Шуто Оризари, Роми претприемачи За проектот поддржан од Цивика мобилитас Мојот вистински дом се вика Шуто Оризари За што е потребна акцијата Иселувањето од Шуто Оризари зема сѐ поголем замав и негативно се одразува на социо-економскиот […]

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи „Новус“ Струмица

Вкупен буџет: 316.600 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 31.5.2020 Конституенти Младите и невработените лица, како и меѓуетнички и социјално маргинализирани групи. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Волонтерството – Надеж за иднината! За што е потребна акцијата Во моментов постои мал интерес за волонтирање од страна на граѓаните. Младите денес не се заинтересирани за волонтирање. Некои […]

Здружение на граѓани „НЕКСУС – Граѓански концепт“, Скопје

Вкупен буџет: 329.350 МКД Времетраење: 15.11.2019 – 15.2.2020 Конституенти Професор(к)и и студент(к)и чиј главен предмет на работа/изучување се жените, мирот и/или безбедноста, и граѓанските организации кои работат на  полето на родовата проблематика и мирот и/или безбедноста. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Улогата на жените во зачувувањето на мирот и безбедноста: Резолуцијата 1325 – Основа […]

1 4 5 6 7