fbpx
x
Мени

Мали грантови

Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово

Вкупен буџет: 277.440 MKД Времетраење: 01.12.2021 – 31.05.2022 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Локално население во Куманово, пред се земјоделци, локална самоуправа и инспекторат за животна средина, бизнис сектор (каменоломи) и локални граѓански организации ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Еко дрон патрола (еко патрола со беспилотно возило) – дигитална + зелена трансформација ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВОЈ ИНОС ПРИЛЕП

Вкупен буџет:  300.000 MKД Времетраење:  4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во проектот се студенти и академски претставници од сите универзитети во РС Македонија. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Истражувај на тема „Корона вирусот – тест за дигиталното општество“ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Акцијата е насочена кон младите, конкретно кон студентите и нивно активно вклучување […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ АРТ-МАНИЈА КУМАНОВО

Вкупен буџет: 328.000 MKД Времетраење:  4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти се граѓаните на Струга, државни институции, надлежни министерства, амбасади и Општина Струга. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Доба на неразум ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во рамките на овој проект ќе се реализира филм кој има цел во едно креативно, уметничко остварување, да ги собере сите […]

ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – БОГДАНЦИ

Вкупен буџет:  330.000 MKД Времетраење:  6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во овој проект се Општина Богданци и сите граѓани кои живеат на територија на Општина Богданци. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Воспоставување на механизам за подобрена соработка помеѓу Општина Богданци и граѓаните ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Акцијата е потребна да се зајакне соработка помеѓу […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ИДЕНТИФИКУВАНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ РАНЛИВИ ГРУПИ „ЖРТВА“ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 319.336 MKД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Во фокусот на оваа активност се жени затворенички од КПД Идризово. Освен целната група, во акцијата ќе бидат вклучени и вработените во КПД Идризово, почнувајќи од психолози, лица кои се задолжени за рехабилитација на затвореничките, затворската полиција. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Рехабилитација на жени затворенички […]

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ЛОЗОВО

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Првата група конституенти се работниците во текстилната индустрија; Втората група конституенти се државни институции (Државен инспекторат за труд); граѓански организации и бизнис сектор; ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Економско-социјалните права на текстилците ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Активностите во проектот се насочени кон промоција, афирмација и […]

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА НА РОМИТЕ „СВЕТЛА ИДНИНА“ КОЧАНИ

Вкупен буџет: 315.950 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Прва група конституенти се сите граѓани на ромската заедница во Општина Кочани. Втора група конституенти се граѓански организации, урбаната заедница, Општина Кочани и Комунално јавно претпријатие. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Здравата животна средина е наша одговорност – да покажеме на дело ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС ДЕБАР

Вкупен буџет: 186.900 MKД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целна група во проектот се лицата со телесна попреченост од општините Дебар и Центар Жупа. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Креирање услови за пристап на лицата со телесна попреченост до неопходните државни институции и други неопходни објекти ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Со проектот директно се […]

Здружение Хуманитарна Организација Ел Хилал

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти во овој проект се млади, жени, возрасни, хендикепирани и други категории на граѓани. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Подигање на свест поттик, мотивација и перцепција кон разноличноста ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Постои потреба од поголема посветеност на граѓаните и создавање свест за зачувување и […]

Здружение на граѓани за култура и уметност АН–БЛОК Скопје

Вкупен буџет овозможен од Цивика мобилитас: 314.154 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Директни конституенти: 100 млади лица (4 групи по 25 учесници) на возраст од 16 до 19 години од двата пола, со различен социо-економски статус и различна етничка и верска припадност, ученици во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“. Индиректни конституенти: корисници на услуги во Клиниката […]

1 2 3 4 7