fbpx
x
Мени

Мали грантови

ДРУШТВО ЗА ПОМОШ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЗРАК

Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 301.500 МКД Времетраење: 01.03.2021 – 30.11.2021 (9 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Млади лица со попреченост и со типичен развој од Општина Велес. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС УМЕАМ, МОЖАМ, КРЕИРАМ, ТВОРАМ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Лицата со попреченост наидуваат на повеќе проблеми и потешкотии во секојдневниот живот. Еден од водечките […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ И КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ ЦЕНТАР ЗА КРЕАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 денари Времетраење: 01.01.2021. – 30.06.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, Здружението на граѓани за европска социјални инклузија ЕСИ НЕЛИС, Здружение на слепи и лица со оштетен вид – Скопје се здруженија на кои примарната цел им е заштита и  овозможување поддршка на слепи и лицата со […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕШНИКАРИ ЕКО ЛЕШНИК С. ДРАСЛАЈЦА, СТРУГА

Вкупен буџет: 329.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Покрај органските лешникари од Југозападна Македонија, конституенти на Здружението на Лешникари ЕКО ЛЕШНИК, Драслајца се и фармерите и младите земјоделци од сите области на земјоделието и младите луѓе воопшто. Покрај тоа, Еко Лешник соработува со општини и здруженија на фармери од Северна Македонија, со европски одгледувачи и […]

ЕКОЛОШКО ДРУШТВО ЗДРАВЕЦ 2002

Вкупен буџет: 300.000 МКД Времетраење: 01.12.2020 – 30.11.2021 (12 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Еколошкото друштво „Здравец 2002“ е основано во 2002 година како еколошкото друштво за заштита на животната средина на територијата на општина Македонска Каменица, каде како главен загадувач се јавува рудникот Саса кој се наога во подножието на Осоговските Планини. Еколошкото друштво „Здравец 2002“ дејствува […]

ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО – СВЕТИ НИКОЛЕ

Вкупен буџет: 328.829 МКД Времетраење: 01.12.2020 – 30.04.2021 (5 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Базата на конституенти на Доброволно Противпожарно Друштво (ДПД) се членовите – доброволци, деца, млади, соработници, партнери и поддржувачи, кои со својот ангажман придонесуваат во намалувањена ризиците од пожари, останати елементарни непогоди (поплави, земјотреси, ерозии, ветрови и др.), сообраќајни несреќи и епидемии.   За оваа цел […]

Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови „Хорти Еко“, Струмица

Вкупен буџет: 237.600 МКД Времетраење: 01.12.2020. – 31.05.2021 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Целна група на ЗПГЦВ Хорти Еко, Струмица се фармери – носители или членови на семејни земјоделски стопанства од четирите општини во југоисточниот плански регион (Струмица, Василево, Босилово и Ново Село) со застапеност од сите сектори. Застапеност на жени фармери во организацијата е од круциално […]

Здружение „Нова Ѕвезда“, Долно Количани, Студеничани

Вкупен буџет: 310.000 МКД Времетраење: 01.12.2020-31.05.2020 (6 месеци) КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението НОВА ЅВЕЗДА се сите жители без разлика на нивната етничка, верска или социекономска состојба, децата од петто до осмо одделение од основните училишта  на Град Скопје и млади од средните училишта без разлика на нивната етничка и верска припадност или социекономска состојба. Конституенти […]

ДИЈАЛОГ- ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА – ПРИЛЕП

Вкупен буџет: 328.000 МКД Времетраење: 5 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на проектот се македонски иселеници во странство, граѓани на Р.С. Македонија, граѓани на Општина Прилеп, локална самоуправа на Општина Прилеп, граѓански организации, политички партии, владини институции. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Испразнето гнездо ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Неуспешноста на пописот од 2011 година ја […]

ЦЕНТАР ЗА ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ И ИНТЕГРИТЕТ – ХАБ, СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 4 месеци КОНСТИТУЕНТИ Главни конституенти во овој проект се: Градоначалникот на Општина Карпош  и општинската администрација; општинскиот Штаб за заштита и спасување; жителите на општината; месните заедници; граѓанските организации, верските групи и организации; политичките партии и други организирани групи како и волонтерите. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Општинска стратегија […]

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИВНА И ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИТЕ НОВ КОНТАКТ – СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 330.000 МКД Времетраење: 6 месеци КОНСТИТУЕНТИ Нашите членови, волонтерите кои се ангажирани повремено во организацијата, индивидуални донатори како и наши поддржувачи кои се поединци и здруженија од странство најмногу од земјите во ЕУ – (Шведска, Словенија, Данска, Германија, Австрија), и Швајцарија. Како наши конституенти се јавуваат и наши соработници во локалните институции, како […]

1 2 3 4 5