Вкупен буџет: 328.000 MKД

Времетраење:  4 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Конституенти се граѓаните на Струга, државни институции, надлежни министерства, амбасади и Општина Струга.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Доба на неразум

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Во рамките на овој проект ќе се реализира филм кој има цел во едно креативно, уметничко остварување, да ги собере сите проблеми, стравови и немоќ на граѓаните на Општина Струга, акумулирани низ годините на живеење во апсурд и деградација на општеството по сите основи.

Со експериментален пристап и со силно изразена иронија низ метафора, ќе се одговори на апсурдот кој се пласира како превез врз реалните проблеми во општината.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел:

Преку експериментален филм да се презентира реалноста во општината, каде граѓаните на Струга се приморани да живеат во доба на неразум и на апсурдни одлуки, скоро секогаш спротивни на нивните интереси и на благосостојбата за природата, културата и модерниот свет. Граѓаните да бидат поттикнати  да земат активно учество во донесувањето одлуки кои ги засегаат директно нив. Истовремено со филмот ќе се анимира пошироката јавност, надлежните ресорни министерства, а бидејќи се работи за уникатен еко систем како Охридското Езеро и крајбрежјето, да се привлече вниманието и на амбасадорите.

Специфична цел/и:

 • Користење на уметноста, за кревање на задушениот глас на граѓанинот и прикажување на општествените проблеми;
 • Поттикнување на граѓаните за кревање на нивниот глас и активно вклучување во решавање на проблемите преку нивни сведоштва и исповеди со помош на кои ќе се креира сценариото за филмот;
 • Привлекување на вниманието на ресорните министерства кон деградацијата на еден еко систем како што е Охридското Езеро и градот Струга;
 •  Зголемување на ангажираноста на странските претставници кон Струга и струшкото крајбрежје.

РЕЗУЛТАТИ

 • Ангажирани 4 млади филмски професионалци од Струга кои ќе снимат/реализираат експериментален, професионален и социјално ангажиран филм;
 • Интервју со 40 граѓани од различни возрасти кои ќе дадат свое видување на реалноста и ќе придонесат во развојот на сценариото за филмот;
 •  Учество на 5 млади лица од Струга во сите фази од продукцијата на документарниот филм
 •  Изработени 3 креативни постери за филмот;
 • Отворена јавна дискусија на која учество ќе земат сите заинтересирани граѓани, експерти и претставници на институции;
 • Премиера и промоција на филмот.

АКТИВНОСТИ

 1. Продукција на документарен филм;
 2. Развивање на сценариото со помош на интервјуа на 40 граѓани од Струга;
 3. 5 млади лица од Струга, кои претходно учествувале на обуки за филм ќе бидат дел од филмската екипа и ќе имаат можност да работаат на професионален филм;
 4. 3 млади лица од Струга, кои претходно учествувале на обуки за изработка на креативни постери, ќе работаат на постери за филмот;
 5. Организација на јавна дискусија;
 6. Премиера и промоција на филмот.