fbpx
x
Мени

Акциски грантови

ХУМАНИТАРНО И ДОБРОТВОРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА РОМИ – МЕСЕЧИНА – ГОСТИВАР

Вкупен буџет: 1.782.500 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целна група на проектот се лица неевидентирани во матичната книга на родени, граѓанските организации кои се активни по ова прашање, како и надлежните институции во Република Северна Македонија. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС РЕГИСТРИРАЈ СЕ – БИДИ ВИДЛИВ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Во февруари 2020 […]

МАКЕДОНСКО ПЕНОЛОШКО ДРУШТВО Скопје

Вкупен буџет: 1.798.005 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целните групи на оваа акција се поделени на директни и индиректни. Директна целна група се лицата кои работат во Општинските совети за превенција на детско престапништво. Индиректни целни групи се децата, останатите здруженија на граѓани, државните институции и пошироката јавност. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ПРЕВЕНЦИЈА […]

Македонија 2025 – Огранок во Република Македонија

Вкупен буџет: 1.707.338 МКД Времетраење: 15 месеци КОНСТИТУЕНТИ Целната група се организациите на работодавачи и стопанските комори, Економско-социјален совет, граѓанските организации кои работат на полето на економија, сметководители и адвокатски друштва, како и државни институции надлежни за спроведување на политики кои се однесуваат на економијата. Институциите клучни за намалување на бироктратскиот товар; ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ – ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ, ГЕВГЕЛИЈА

Вкупен буџет: 1.798.000 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Конституенти на здружението „Центар за климатски промени“ се граѓанските организации кои работат во полето на животна средина, одржлив развој, енергија и земјоделство. Министерство за животна средина и просторно планирање со јавните органи во рамки на својата организација (Управа за животна средина и Државен инспекторат за животна средина). […]

Здружение – Балкански Институт за Регионална Соработка БИРС

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 18 месеци КОНСТИТУЕНТИ Контитуенти се жителите на населените места на Шар Планина, граѓаните, институциите, експертите, невладини организации кои специфично се грижат за биодиверзитетот на Шар Планина и други општествени фактори кои ја поддржуваат идејата и акцијата за зачувување на еко-рамнотежата во овој масив. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ШАР […]

Здружение Мировна акција Прилеп

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целната група на оваа акција се наставници и наставнички по предметот историја од основните и средните училишта од земјава. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС ТОЛКУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ИСТОРИЈА НА СОВРЕМЕНОТО ВРЕМЕ ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Предметот Историја не е вклучен во стратешките приоритети на […]

Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби „Бравура Кооператива“ Делчево

Вкупен буџет: 1.799.008 МКД Времетраење: 01.06.2020 – 31.05.2022 КОНСТИТУЕНТИ Шест Мали групни домови, по еден во Берово и Штип, и четири во Скопје. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Инклузивен Мост 18 ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Со 18 годишна возраст штитениците на Малите групни домови добиваат еднократна парична помош  од државата согласно Законите од […]

Асоцијација за чиста животна средина АЈДЕ МАКЕДОНИЈА Скопје

Вкупен буџет: 1.748.480 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 30.11.2021 КОНСТИТУЕНТИ Целните групи се социјално најзагрозените категории, бездомните лица, стари и изнемоштени лица. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС Одржлива мрежа за спасување на храна ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА Последиците од недостигот на храна и постоењето на недоволна исхранетост е застапено кај 21 % од популацијата […]

Институт за економски истражувања и политики ФИНАНЦЕ ТХИНК Скопје

Вкупен буџет: 1.799.504 МКД Времетраење: 01.06.20200 – 31.05.2022 КОНСТИТУЕНТИ Носителите на економски и социјални политики, политичките партии, економски новинари на национално и локално ниво, како и граѓански организации кои се основани со мисија да дадат придонес кон решавање на некој економски проблем или кои во своето работење допираат до економски проблем. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД […]

Здружение за регионален развој БАЛКАН ЕКОНОМИК ФОРУМ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 1.100.000 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.05.2020 Конституенти Над 1200 децата од четири до шестгодишна годишна возраст кои учат во градинките во општина Чаир, како и сите деца на национално ниво. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Чисти и здрави За што е потребна акцијата Согласно годишните податоци од Извештаите на претпријатието за комунална […]

1 2 3