fbpx
x
Мени

Акциски грантови

Здружение Асоцијација за демократска иницијатива

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 30.09.2020 Конституенти Граѓански организации и неформални групи, локални институции, самоуправа и медиуми од општините Гостивар, Тетово, Брвеница и Врапчиште. За проектот поддржан од Цивика мобилитас „Локални мрежи за мултикултурализам“ За што е потребна акцијата И покрај многуте акции спроведени во Полошкиот регион кои имаа за цел да се […]

ЗДРУЖЕНИЕ МЕДИА ПЛУС – ШТИП

Вкупен буџет: 1.797.800 МКД Времетраење: 1.6.2019-30.11.2020 Партнер Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Конституенти Најмалку 24 граѓански организации, осум локални Совети за превенција,  најмалку 400 граѓани од осумте селектирани општини, општата јавност. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Здружени сме посигурни и побезбедни  За што е потребна акцијата Локалните власти се водени од […]

Здружение ХОПС – опции за здрав живот Скопје

Вкупен буџет: 1.671.110 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.07.2020 Партнер Здружение ПЕТКАМЕН – Центар за развој на социјални комуникации Скопје Конституенти Луѓе кои употребуваат или кои употребувале дроги; деца и млади во социјален ризик; локална самоуправа; општа јавност За проектот поддржан од Цивика мобилитас Kреативна акција за општествени промени: граѓански ангажман на луѓето во социјален ризик […]

ЕВРОТИНК – ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКИ СТРАТЕГИИ

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 1.6.2019-30.11.2020 Партнер Фондација НВО Инфоцентар Скопје Конституенти Примарни целни групи се претставници на граѓански организации, новинари, одлучувачи и млади. За проектот поддржан од Цивика мобилитас MK&ЕУ – НАУЧИ, СПОДЕЛИ, ВКЛУЧИ СЕ! За што е потребна акцијата Пристапувањето во Европската Унија е стратешка цел за Р. Северна Македонија, а земјата веќе […]

ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА ДЕБАР

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.05.2021 Конституенти Месните заедници и граѓаните на општина Дебар  – 10 постоечки месни заедници и други помали населби, основни училишта, средно училиште, ЈКП, ЕЛС – Инспекторијатот за хигиена, Советот на општина Дебар, еколошки граѓански организации, медиуми. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Заедно за чист Дебар  (ЗЧД)   […]

1 2