fbpx
x
Мени

Акциски грантови

Институт за економски истражувања и политики ФИНАНЦЕ ТХИНК Скопје

Вкупен буџет: 1.799.504 МКД Времетраење: 01.06.20200 – 31.05.2022 КОНСТИТУЕНТИ Носителите на економски и социјални политики, политичките партии, економски новинари на национално и локално ниво, како и граѓански организации кои се основани со мисија да дадат придонес кон решавање на некој економски проблем или кои во своето работење допираат до економски проблем. ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД […]

Здружение за регионален развој БАЛКАН ЕКОНОМИК ФОРУМ СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 1.100.000 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.05.2020 Конституенти Над 1200 децата од четири до шестгодишна годишна возраст кои учат во градинките во општина Чаир, како и сите деца на национално ниво. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Чисти и здрави За што е потребна акцијата Согласно годишните податоци од Извештаите на претпријатието за комунална […]

ЗДРУЖЕНИЕ НА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 1.798.950 МКД Времетраење: 1.6.2019-31.8.2020 Партнер Здружение на клубови на лекувани алкохоличари на Република Mакедонија Конституенти Граѓаните на Република Северна Македонија со посебен фокус на локалните власти на осум општини. За проектот поддржан од Цивика мобилитас НЕ СЕ КЛАДИ СО ЖИВОТОТ За што е потребна акцијата Во Северна Македонија феноменот „обложување во спортски кладилници“ […]

Здружение ХЕНДИКЕП ПЛУС – група за поддршка на хендикепирани лица

Вкупен буџет: 1.797.189 МКД Времетраење: 01.06.2017 – 31.08.2018 Партнер Здружение за правата на лицата со посебни потреби Активен живот Тетово Конституенти Целните групи на овој проект се организациите на лица со хендикеп (ОЛХ) и локалните самоуправи во Североисточниот и Полошкиот регион. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Регионални политики за хендикеп  За што е потребна […]

Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје

Вкупен буџет: 1.794.180 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 30.11.2020 Конституенти Во проектот ќе учествуваат најмалку по четири претставници на пет политички партии парламентарни и вонпарламентарни, меѓу кои подмладоци и членки на женските организации од четири региони: Скопскиот, Полошкиот, Југоисточниот и Југозападниот. Ќе бидат вклучени членови на партиите чија видливост е значајна, кои не се функционери и […]

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊА, АНАЛИЗИ И РАЗВОЈ ЗЕЛЕНА ЛУПА СКОПЈЕ

Вкупен буџет: 1.799.600 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.10.2020 Партнер Организација на жени на општина Струмица Конституенти Граѓаните од територија на општина Струмица и регионот, над 120 осудени лица под 29 години од различна етничка и верска припадност кои издржуваат затворски казни во затворот Струмица, претставници од јавните институции поврзани со процесот на пробација: Затвор Струмица, […]

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Вкупен буџет: 1.798.800 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.05.2020 Конституенти Организации на граѓанското општество, мрежи и механизми за поддршка; институции на локалната власт, локални и национални работни групи и комисии; медиуми; други недржавни актери (бизниси, деловни здруженија, синдикати) и граѓани/ки. За проектот поддржан од Цивика мобилитас ГО- промотори на дијалог, акција, креирање локални политики За што […]

Здружение Асоцијација за демократска иницијатива

Вкупен буџет: 1.800.000 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 30.09.2020 Конституенти Граѓански организации и неформални групи, локални институции, самоуправа и медиуми од општините Гостивар, Тетово, Брвеница и Врапчиште. За проектот поддржан од Цивика мобилитас „Локални мрежи за мултикултурализам“ За што е потребна акцијата И покрај многуте акции спроведени во Полошкиот регион кои имаа за цел да се […]

ЗДРУЖЕНИЕ МЕДИА ПЛУС – ШТИП

Вкупен буџет: 1.797.800 МКД Времетраење: 1.6.2019-30.11.2020 Партнер Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Конституенти Најмалку 24 граѓански организации, осум локални Совети за превенција,  најмалку 400 граѓани од осумте селектирани општини, општата јавност. За проектот поддржан од Цивика мобилитас Здружени сме посигурни и побезбедни  За што е потребна акцијата Локалните власти се водени од […]

Здружение ХОПС – опции за здрав живот Скопје

Вкупен буџет: 1.671.110 МКД Времетраење: 01.06.2019 – 31.07.2020 Партнер Здружение ПЕТКАМЕН – Центар за развој на социјални комуникации Скопје Конституенти Луѓе кои употребуваат или кои употребувале дроги; деца и млади во социјален ризик; локална самоуправа; општа јавност За проектот поддржан од Цивика мобилитас Kреативна акција за општествени промени: граѓански ангажман на луѓето во социјален ризик […]

1 2 3 4