fbpx
x
Мени

Тhirrje

THIRRJE PËR GRANTE INSTITUCIONALE CM-INS-05

Mund tё aplikojnё: Organizata tё shoqёrisё civile tё cilat janё tё regjistruara nё pajtueshmëri me Ligjin pёr shoqata dhe fondacione (viti 2010, Gazeta zyrtare 52/10); Grantet institucionale synojnë të mbështesin zhvillimin institucional (ZhI) dhe forcimin organizativ (FO) të organizatave individuale të shoqërisë civile. Civika mobilitas pret që grantistët institucional të zënë pozicione drejtuese në shoqërinë […]

THIRRJE PËR GRANTE AD HOK [CM-ADH-02]

Civica Mobilitas shpall thirrje për dhënie të granteve ad hoc [CM-ADH-02] për Organizata tё shoqёrisё civile të cilat po ndërmarrin veprime urgjente për të zgjidhur krizën e shkaktuar nga COVID-19. Aplikimet mund të dorëzohen nga Organizatat e shoqёrisё civile që janë të regjistruara në përputhje me Ligjin për Shoqata dhe Fondacione (2010, Gazeta Zyrtare 52/10). […]

THIRRJE PËR GRANTE AKCIONALE CM-АКТ-05

Civika Mobilitas shpall Thirrje për dhënie të granteve aksionale [CM-АКТ-05] Mund tё aplikojnё: Organizata tё shoqёrisё civile tё cilat janё tё regjistruara nё pajtueshmëri me Ligjin pёr shoqata dhe fondacione (viti 2010, Gazeta zyrtare 52/10); Institucione hulumtuese-shkencore nё pajtueshmëri me ligjin pёr veprimtari hulumtuese-shkencore. Pёrkrah organizatёs kryesore, mund tё inkuadrohen edhe partner dhe bashkëpunëtor. Partneri […]

Thirrje për dhënie të granteve të vogla [CM-МАК-02]

Civika Mobilitas shpall Thirrje për dhënie të granteve të vogla [CM-MAK-02]. Mund tё aplikojnё Organizata tё shoqёrisё civile tё cilat janё tё regjistruara nё pajtueshmëri me Ligjin pёr shoqata dhe fondacione (viti 2010, Gazeta zyrtare 52/10). Pёrkrah organizatёs kryesore, mund tё inkuadrohen edhe bashkëpunëtorë. Aksionet e propozuara duhet të kontribuojnë drejt realizimit të qëllimeve dhe rezultateve […]

[MBYLLUR] THIRRJE PËR GRANTE INSTITUCIONALE CM-INS-04

Civika mobilitas shpall thirrje për dhënie të granteve institucionale CM-INS-04 Mund tё aplikojnё: Organizata tё shoqёrisё civile tё cilat janё tё regjistruara nё pajtueshmëri me Ligjin pёr shoqata dhe fondacione (viti 2010, Gazeta zyrtare 52/10); Grantet institucionale synojnë të mbështesin zhvillimin institucional (ZhI) dhe forcimin organizativ (FO) të organizatave individuale të shoqërisë civile. Civika Mobilitas […]

[MBYLLUR] Thirrje PËR grante akcionale CM-АКТ-04

Civika Mobilitas shpall Thirrje për dhënie të granteve aksionale [CM-АКТ-04] Mund tё aplikojnё: Organizata tё shoqёrisё civile tё cilat janё tё regjistruara nё pajtueshmëri me Ligjin pёr shoqata dhe fondacione (viti 2010, Gazeta zyrtare 52/10); Institucione hulumtuese-shkencore nё pajtueshmëri me ligjin pёr veprimtari hulumtuese-shkencore. Pёrkrah organizatёs kryesore, mund tё inkuadrohen edhe partner dhe bashkëpunëtor. Partneri […]