fbpx
x
Мени

Партнерски грантови

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО, Скопје

Вкупен буџет: 13.999.983 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци) Специфична тема: Родова еднаквост/Социјална инклузија Партнери: Конституенти: Граѓани од целните региони и општини, особено од помали урбани и рурални средини; млади лица, жени и мажи;граѓанските организации; централните и локалните власти и јавните институции; бизниси и индустрии; етнички и културни групи; групи на корисници […]

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување

Вкупен буџет: 13.905.023 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.05.2026 (30 месеци) Специфична тема: Здравство Партнери: Конституенти: Министерството за здравство, јавно-здравствените институции и стручните тела и комисии, жените и девојките во репродуктивен период (15 – 49 години), мајките и децата;  луѓето кои живеат со ХИВ;  клучните популации засегнати од ХИВ: геј мажите, лицата кои инјектираат […]

Про Локал, Битола

Вкупен буџет: 13.998.851 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.05.2026 (30 месеци) Специфична тема: Млади Партнери: Конституенти: Млади лица на возраст од 15 до 29 години; граѓански организации; локални самоуправи; локални секторски институции; регионални центри за развој; национални институции кои се надлежни за младински политики, пратеници и медиуми; За проектот поддржан од Цивика мобилитас: Младински […]

Здружение на граѓани Центар за климатски промени, Гевгелија

Вкупен буџет: 13.999.791 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци) Специфична тема: Климатски промени/животна средина Партнери: Конституенти: Единици на локална самоуправа, јавни претпријатија, центрите за развој во планските региони, Министерство за животна средина и просторно планирање и граѓаните. За проектот поддржан од Цивика мобилитас: Регионално партнерство за подобро спроведување на зелена агенда на […]

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

Вкупен буџет: 14.000.000 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци) Специфична тема: Антикорупција Партнери: Конституенти: Институциите за борба против корупцијата и органите на прогонот; другите државни институции; фирмите; граѓанските организации; медиумите и граѓаните. За проектот поддржан од Цивика мобилитас: Користење на податоците за вистинските сопственици за намалување на корупцијата ОПИС НА АКЦИЈАТА Борбата […]

Здружение Форум за разумни политики Скопје

Вкупен буџет: 14.000.000 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци) Специфична тема: Образование Партнери: Конституенти: Граѓанскиот сектор посветен на прашањата на образование, иновација, економски развој и родова еднаквост; високообразовни установи; младински организации;  креатори на политики од областите на образованието (со фокус на високото, и напредното вокациско знаење од област на технологија и иновации) […]

Центар за младински активизам (ЦМА) КРИК, Скопје

Вкупен буџет: 13.994.784 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци) Специфична тема: Климатски промени/животна средина Партнери: Конституенти: Стручни работници од системот на социјална заштита, даватели на социјални услуги, корисници, младинските работници и млади. За проектот поддржан од Цивика мобилитас: ЗЗЗ – Заеднички за зелено застапување за заштита на животната средина ОПИС НА АКЦИЈАТА […]

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, Скопје

Вкупен буџет: 14.000.000 денари Период на реализација: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 месеци) Специфична тема: Антикорупција Партнери: Конституенти: Единици на локална самоуправа, граѓански организации и граѓани За проектот поддржан од Цивика мобилитас: (ДИГИЛОК) Дигитална трансформација на локално ниво – вклучена заедница за отпорност на корупција ОПИС НА АКЦИЈАТА Сузбивањето на корупцијата е суштинско за зголемување на […]

Институт за општествени и хуманистички науки – Скопје

Вкупен буџет: 4.074.200 денари Времетраење: 10 месеци Партнери: За проектот поддржан од Цивика мобилитас: Преку деполаризација до демократски, стабилни и вклучувачки институции: Придонес на граѓанското општество Опис на акцијата SIGMA (OECD/EU) извештајот за 2021, посветен на капацитетите на јавниот сектор во Северна Македонија дава крајно неповолна слика за капацитетите на нашите институции. Вкупната оценка на […]

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје

Вкупен буџет: 3.244.900 денари Времетраење: 10 месеци Партнери: За проектот поддржан од Цивика мобилитас: Коалиција на граѓански организации – Форум на мали заедници во Република Северна Македонија Опис на акцијата Според составот на популацијата и согласно Уставот, Македонија е мулти-етничко и мулти-културно општество. Покрај мнозинската популација, околу 10% од граѓаните на државата се припадници на […]

1 2