fbpx
x
Мени

Ресурси

Анализа со развиени препораки во делот на улогата и капацитетите на институциите и земјоделските стопанства во пазарната економија

Демографските политики и родовата еднаквост во Република Македонија: Мерките за унапредување на еднаквоста помеѓу жените и мажите како мерки за зголемување на наталитетот

Застапување во земјоделството

Студии на случај за спроведување на политиките за регионален развој

Gender analysis of the programmes and budgets of the Local self-government units Study for the Municipalities Bogovinje, Aerodrom, Mavrovo and Rostuse and Gjorce Petrov

Прирачник за почвени анализи

Расте смртноста на доенчиња и родилки во Македонија

Мисли на пазар – не само на субвенции

Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции

Scoping study on gender based violence and discrimination against women and girls in urban public spaces of the City of Skopje

Финален извештај од набљудувањето на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013 – 2016 година

Причини за донесување на законот: Уредување на младинската политика

Мотивациски викенд

Јас можам да влијаам !

Women in politics : paths to public office and impact at the local level in Macedonia

Social Enterprise Developments in the Balkans Joint Volume by the Balkan Social Enterprise Research Network

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Тетово

Анализа на потребите на младите во општина Карпош

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Шуто Оризари

Policy Study on the Effects of Urban Planning Methodology and Practice: Case Studies of Debar Maalo and Bunjakovec

Анализа на потребите на младите во општина Гази Баба

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Струмица

Social Enterprises and Work Integration of Vulnerable Groups in Macedonia, Albania and Kosovo

Women in the Macedonian Economy

Transforming the green spaces in Skopje

Анализа на потребите на младите во општина Аеродром

Youth and the labor market

Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот и приватниот живот : родова анализа