https://mk.prijavi.mk/
Нов начин за почиста и уредна Општина!
Од сега жителите на едноставен начин можат да пријават жалби за дупки на патот, скршени тротоари и други слични проблеми со кои се соочуваат во општината
“Работиме заедно, за почиста и уредна Општина!”
Проектот „Граѓаните за општината: Заедно за транспарентност и одговорност“ е имплементиран од З.Г. НЕКСУС – Граѓански Концепт, и делумно поддржан со грант од Амбасадата на САД во Скопје. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на реализаторите / авторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.