fbpx
x
Мени
Здружение на економисти статистичари и економетричари СИГМА СТАТ Скопје

Здружение на економисти статистичари и економетричари СИГМА СТАТ Скопје

Здружение на економисти статистичари и економетричари СИГМА СТАТ Скопје
СИГМА СТАТ
Association of economists, statisticians and econometricians SIGMA STAT Skopje
2019
Здружение на граѓани
Мартин Новески - Претседател
4075019505728
7340281
Ул. 20, бр. 112 Сарај, 1000 Скопје
Сарај
Скопски
Мартин Новески - Претседател 076448153 martin_noveski@live.com
076448153

СИГМА СТАТ Скопје е невладина организација која дејствува во насока на унапредување на граѓанското општество и социо-економски развој. Мисијата на СИГМА СТАТ е зголемување на општествено-економскиот и социјален развој, преку подобрување на квалитетот на човечкиот капитал, додека пак основната цел е подигнување на нивото на образование и зголемување на квалитетот, потенцијалот и конкурентноста на работната сила, во насока на унапредување на економскиот раст и развој.

Вработување

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Образование, наука и истражување

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Сиромашни лица

Објавено пред 2 годинаи Поимник на финансиски термини
Објавено пред 2 годинаи Инфо-график: Финансиска писменост
Објавено пред 2 годинаи Поимник на финансиски термини
Објавено пред 2 годинаи Инфо-график: Финансиска писменост
Објавено пред 2 годинаи Поимник на финансиски термини
Објавено пред 2 годинаи Инфо-график: Финансиска писменост