fbpx
x
Мени

Ресурси

Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Еколошка бомба демнее над велешани

фаре 2016

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Информативен материјал за имотните и наследните права на жените од Полошкиот регион

Имотни и наследни права на жените во Полошкиот регион

Të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

призанние

документарен филм

Изложба „Жените од Свети Николе низ историјата“ 12 04 2017

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 1

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 2

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР: Гласачка машинерија или суштински форум за делиберација?

Platforma RAPORTO.MK

За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Макед

Изјава на директорката од Македонико Женско Лоби Даниела Димитриевска

За основите на етиката на св. Климент Охридски

Мониторинг на локална транспарентност на општини

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Мониторинг на локална транспарентност

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Теарце

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Пробиштип