fbpx
x
Мени

Ресурси

Platforma RAPORTO.MK

За основите на етиката на св. Климент Охридски

Мониторинг на локална транспарентност

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Мониторинг на локална транспарентност на општини

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Теарце

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Пробиштип

Handbook for Application of the Human Rights Based Approach

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Цивика мобилитас- добри практики за граѓанската вклученост, соработката и дијалогот

Проценка на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Како да го унапредиме просторот за делување на граѓанските организации

Платформа за пријавување на комунални проблеми

Волонтерство

Нема Правда,Нема!

Освести се! Wake up!

Социјална Ревизија

Ndërmerr aksion

Преземи акција

For Roma, Justice Is Sometimes the Best Medicine

Ослободи ја идејата

Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012

Çliroje idenë

Хигиенски пакети за ромски семејства со новороденчиња 29.04.13

Радости за успесите од 2011

Параправна помош 24.4.2013