fbpx
x
Мени

Ресурси

фаре 2016

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Информативен материјал за имотните и наследните права на жените од Полошкиот регион

Имотни и наследни права на жените во Полошкиот регион

Të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave në rajonin e Pollogut

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 1

Граѓанските организации за граѓаните – позитивни практики – краток спот 2

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЖРТВИ НА БЕЗУМНИТЕ ЛУЃЕ – ИНСТИТУЦИИТЕ „МРТВИ“

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Макед

За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?

Platforma RAPORTO.MK

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР: Гласачка машинерија или суштински форум за делиберација?

Изјава на директорката од Македонико Женско Лоби Даниела Димитриевска

За основите на етиката на св. Климент Охридски

Мониторинг на локална транспарентност на општини

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Мониторинг на локална транспарентност

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Теарце

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Пробиштип

Handbook for Application of the Human Rights Based Approach

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Цивика мобилитас- добри практики за граѓанската вклученост, соработката и дијалогот

Проценка на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Како да го унапредиме просторот за делување на граѓанските организации