x
Мени

Ресурси

Прирачник за почвени анализи

Расте смртноста на доенчиња и родилки во Македонија

Мисли на пазар – не само на субвенции

Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции

Scoping study on gender based violence and discrimination against women and girls in urban public spaces of the City of Skopje

Финален извештај од набљудувањето на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013 – 2016 година

Причини за донесување на законот: Уредување на младинската политика

Мотивациски викенд

Јас можам да влијаам !

Women in politics : paths to public office and impact at the local level in Macedonia

Social Enterprise Developments in the Balkans Joint Volume by the Balkan Social Enterprise Research Network

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Тетово

Анализа на потребите на младите во општина Карпош

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Шуто Оризари

Policy Study on the Effects of Urban Planning Methodology and Practice: Case Studies of Debar Maalo and Bunjakovec

Анализа на потребите на младите во општина Гази Баба

Жените во македонската економија Резултати од истражувањето на перцепциите за родова еднаквост во Општина Струмица

Social Enterprises and Work Integration of Vulnerable Groups in Macedonia, Albania and Kosovo

Women in the Macedonian Economy

Transforming the green spaces in Skopje

Анализа на потребите на младите во општина Аеродром

Youth and the labor market

Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот и приватниот живот : родова анализа

Прирачник-модул за психосоцијална поддршка за вработување на ранливи категории граѓани

Freedom of assembly in Macedonia

Анализа на законската регулатива за добивање на дозвола за привремен престој и вработување странски државјани – жртви на трговија со луѓе во Република Македонија.

Shadow report on the implementation of the strategy for gender equality in 2015

Analysis of regulatory framework for issuing a temporary stay permission and employment of foreign citizens – victims of trafficking in human beings in the Republic of Macedonia.