fbpx
x
Мени

Ресурси

За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Макед

Изјава на директорката од Македонико Женско Лоби Даниела Димитриевска

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР: Гласачка машинерија или суштински форум за делиберација?

За основите на етиката на св. Климент Охридски

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Мониторинг на локална транспарентност

Мониторинг на локална транспарентност на општини

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Теарце

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Пробиштип

Handbook for Application of the Human Rights Based Approach

Прирачник за примена на пристапот заснован на човековите права

Цивика мобилитас- добри практики за граѓанската вклученост, соработката и дијалогот

Проценка на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Како да го унапредиме просторот за делување на граѓанските организации

Платформа за пријавување на комунални проблеми

Волонтерство

Нема Правда,Нема!

Освести се! Wake up!

Социјална Ревизија

Ndërmerr aksion

Преземи акција

For Roma, Justice Is Sometimes the Best Medicine

Ослободи ја идејата

Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012

Çliroje idenë