fbpx
x
Мени
Коалиција ''Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници'' МАРГИНИ Скопје

Коалиција ''Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници'' МАРГИНИ Скопје

Коалиција ''Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници'' МАРГИНИ Скопје
Коалиција МАРГИНИ
Coalition 'Sexual and Health Rights of Marginalized communities' MARGINS Skopje
Coalition MARGINS
2011
Здружение
Ирена Цветковиќ, извршна директорка на Коалицијата СЗПМЗ
4080011519820
6682383
ул. Франклин Рузвелт бр.8/1-7, 1000 Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр.8/1-7, 1000 Скопје
Центар
Драгана Дрндаревска Координаторка на проектот ЦИВИКА 078 200 675 dragana.coalition@gmail.com Јана Коцевска Асистентка на проектот ЦИВИКА 075 299 877 jkocevska986@gmail.com
00389 23 214 269
00389 23 214 269

МИСИЈА
Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ се залага за заштита и почитување на основните човекови права на маргинализираните заедници, односно за остварување на еднаков пристап до здравствени, социјални и правни услуги и вклучување во сите процесите на опшественото живеење преку обезбедување на средина која е поддржувачка за сите луѓе и во која се почитуваат еднаквоста, слободата и различностите, и преку активно учество на припадниците на маргинализираните заедници во борбата за остварување на сопствените права и слобода.

ДОЛГОРЧНА ЦЕЛ
Обезбедување на еднаков пристап и уживање на човековите права на м.з. и подобрување на квалитетот на нивниот живот во различните сфери на опшеството

Демократија

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Жени

ЛГБТИ

Корисници на дрога

Други маргинализирани групи

6

15

2015