fbpx
x
Мени

Лого

Лого со слоган


Лого без слоган


Бренд инструкции

Рол-банер [85×200]


Дисклејмер

🇲🇰

Содржината на оваа публикација/видео/аудио е единствена одговорност на името на организацијата  и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

🇬🇧

The contents of this publication/video/audio/ are the sole responsibility of the name of the organization and can in no way be taken to reflect the views of Civica Mobilitas, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) or implementing organizations.

🇦🇱

Përmbajtja e këtij publikimi/video/audio është përgjegjësi e vetme e (emri i organizatës apo autorit) dhe në asnjë mënyrë s’mund të konsiderohet se i shpreh pikëpamjet e Civica Mobilitas, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) apo organizatave që e realizojnë.