fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

Блупринт група: Реакција по повод измените на Кривичниот законик во скратена постапка

Објавено на:
Блупринт групата за реформи во правосудството изразува сериозна загриженост во однос на предлог законот за измени на Кривичниот законик по скратена постапка, што кон крајот на август 2023 Владата на РСМ го поднесе до Собранието на РСМ. Предлозите за кои реагираме се однесуваат на казните на неколку кривични дела, односно за значително намалените казни за […]

„Зајакнување на граѓанското општество: Градење на капацитети за промени“​​

Објавено на:
Граѓанските организации имаат постојана потреба од зајакнување на своите капацитети во области кои се клучни за нивните активности и секојдневно работење, особено во зајакнувањето на организациските структури и внатрешните институционални правила и процедури. ФРЛЗ организираше серија на работилници, во период од март до јули 2023 година, специјално дизајнирани за локалните граѓански организации (ГО) како дел […]

ЦЕА Индекс на буџетска и даночна транспарентност на општините во Северна Македонија за 2022/2023

Објавено на:
Индекс на буџетска транспарентност Транспарентноста кај општините во РСМ бележи тренд на постојано подобрување. И во 2022/2023 се бележи општо унапредување, и споредено со претходната година кај половина од ЕЛС има подобрување кај ЦЕА индексот на буџетската транспарентност Даночна транспарентност на ЕЛС 2022-2023 И кај интензитетот на даночната транспарентност на ЕЛС за 2022/2023, исто така […]

Економските #користи од процесот на пристапување кон ЕУ се најзначајни

Објавено на:
Нашата извршна директорка Благица Петрески учествуваше на трибината „Ние сме Европа“, во организација на Secretariat for European Affairs. Економските #користи од процесот на пристапување кон ЕУ се најзначајни Секоја влада гледа #краткорочно. Со промената на власта, нови политики, но секогаш само до следните избори. Пристапувањето ќе поддржи долгорочна цел и #визија Популизмот ги поткопува структурните […]

ФТ Став бр. 59 за пензиите и состојбата со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување

Објавено на:
Во услови на зголемени трошоци за живот, од особена важност е животниот стандард на граѓаните да се задржи. Во сегментот на социјалната заштита, односно социјалните надоместоци и пензиите, клучно е нивното усогласување со порастот на трошоците на живот. Според следната табела, усогласувањата на пензиите со трошоците на живот, како и ад-хок зголемувањата на пензиите во […]

Индекс на рано предупредување за популизам и клиентелизам на локално ниво 2022

Објавено на:
Иако постои добра законска регулатива во законот за буџетите и законот за финансирање на ЕЛС сепак, тие не се почитуваат до крај. Централната власт дополнително го поттикнува популизмот и клиентелизмот на локалната власт како и неетичкото однесување на избраните и именуваните функционери на локално ниво во ЕЛС и во комуналните претпријатија формирани од ЕЛС. Тоа […]