fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

опм

Предлог програма за заштита на потрошувачи: Дводневна работилница на ОПМ

Објавено на:
Oрганизација на потрошувачите на Македонија на ден 09 и 10 мај 2022 година во хотел Тино-Охрид, одржа дводневна работилница за Предлог програма за заштита на потрошувачи, со вклучена одржлива потрошувачка и родова перспектива. На работилницата која се одржа во рамки на проектот „Потрошувачите За одржливост – институционализирање на дијалогот за локалните политики и услугите на […]
Screenshot_6

Механизмот на условеност на тест во Унгарија

Објавено на:
Во овој краток документ е даден преглед на Регулативата 2020/2092, со кој беше воведен „механизам на условеност“ како алатка за заштита на принципот на владеењето на правото во земјите-членки на ЕУ, преку примерот на Унгарија. DOWNLOAD PDF
obuka2

Втора група на сегашни и идни обучувачи за медијација поминаа обука за методи и вештини од холандски експерти

Објавено на:
Нова група на сегашни и идни обучувачи за медијација, како и лиценцирани медијатори добија обука за методи и вештини од страна на експерти од Холандија во текот на минатата недела. Оваа втора обука за техники и вештини за медијација беше одржана од страна на искусните екпертки и медијатори, Хеа ван Кломпенбург и Марјон Куиперс од […]
slika-3-1

НРЦ оствари средба во ромски населби во Куманово

Објавено на:
На ден 29.04.2022 година Здружение НРЦ од Куманово преку тимот кој ги спроведува активностите во рамките на проектот „ Здравје-Одговорност на сите“ финансиран од ФООМ оствари средба со населението во ромските населби во Куманово. На средбата правник од тимот на НРЦ со присутните разговараше за проблемите со кои секојдневно се соочуваат при користење на здравствените […]
ЕПИ

Дискусија: Медијацијата е повеќе од судови и адвокати, тaa е култура која брзо се развива во земјава

Објавено на:
Медијацијата е многу повеќе од судови и адвокати, таа е култура. Треба јавноста истата да ја прифати, бидејќи е важно медијацијата  да се прошири подалеку од правниот дел. Ова беше еден од главните заклучоци на промотивниот настан „Унапредување на квалитетот на медијацијата“ организиран од ЕПИ во рамките на проектот „Медијација, без дилема!“. Настанот го отворија […]
ФРЛЗ / FRLZ фондација

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип

Објавено на:
Анализата е подготвена во рамки на проектот „(3Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај. Бизнис модели за употреба на текстилниот отпад“. Анализата е сублимат од состојбата на терен, од тоа како во пракса локалните и националните власти го третираат проблемот со текстилниот отпад, со краток осврт на можностите за реупотреба и споделени позитивни приказни. Содржи и експозе на […]