fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица

Објавено на:
Создавање (не)правда: Амнестијта и нејзиното влијание врз рехабилитација и ресоцијализација на осудените лица е документ изработен во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка преку ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осудени лица“, финансиран од Европската Унија. Примарната цел на оваа анализа е да се утврди дали носењето чести закони за амнестија има позитивно влијание […]

Мониторинг извештај за спроведување на Законот за младинско учество и младински политики 2023

Објавено на:
Извештајот дава одговор на тоа во колкава мера се искористени можностите и механизмите шти ги имаат младите за да влијаат врз процесите за креирање политики и донесување одлуки предвидени со закон, истовремено споредувајќи ги податоците од претходниот мониторинг извештај, со цел да се увиди во кои сегменти, има најголем напредок во спроведувањето на законот. Мониторинг […]

ФРА: Обезбедување пристап до јавни услуги за постарите луѓе во дигиталните општества

Објавено на:
Населението во Европа станува се постаро, а нашите општества стануваат се повеќе дигитализирани. Многу јавни услуги се достапни на интернет, а многу повеќе услуги се дигитализирани. Но, податоците од ЕУ покажуваат дека само 1 од 4 луѓе во ЕУ на возраст од 65 до 74 години имаат барем основни дигитални вештини. Значи, постарите луѓе може […]

6th Annual Workshop of TG-WeB, the Western Balkans Network on Territorial Governance

Објавено на:
The Western Balkans Network on Territorial Governance, 2023 was held in Skopje, North Macedonia on 11 – 12 May. —— The theme this year was “Pathways towards Resilience: Harvesting talents to address demographic transformations that are shaping societies and economies in WB”—– —— We focused on the demographic processes and their impact on planning and […]

Отворено писмо од Блупринт групата за реформи во правосудството до претседателот Пендаровски

Објавено на:
Почитуван г-дине Пендаровски, Блупринт групата за реформи во правосудството бара од Вас, како претседател на Републиката да го искористите Вашето уставно овластување и да не го потпишете указот за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, донесен на 6 септември од Собранието на Република Северна Македонија на 125-тата седница. Со измените и […]

Блупринт група: Реакција по повод измените на Кривичниот законик во скратена постапка

Објавено на:
Блупринт групата за реформи во правосудството изразува сериозна загриженост во однос на предлог законот за измени на Кривичниот законик по скратена постапка, што кон крајот на август 2023 Владата на РСМ го поднесе до Собранието на РСМ. Предлозите за кои реагираме се однесуваат на казните на неколку кривични дела, односно за значително намалените казни за […]