fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

опм

УНИ Банка АД Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“

Објавено на:
УНИ Банка АД Скопје Скопје се стекна со сертификатот „Фер финансиски услуги за потрошувачите“ кој го доделува Организацијата на потрошувачите на Македонија врз доброволна основа. Доделувањето на сертификатот претставува потврда дека УНИ Банка АД Скопје е ориентирана кон почитување на правата на потрошувачите и дека посветено се грижи за задоволството на потрошувачите во сите области […]
999

Сензорни соби, но и повеќе стручен кадар за основните училишта во Кисела Вода

Објавено на:
Дефектолозите и психолозите од основните училишта во општина Кисела Вода побараа подобар пристап во работата со децата со попреченост, зголемување на стручниот кадар и дополнителна обука за да одговорат на потребите за поинклузивно образование. Центарот за младински активизам Крик на 21 февруари 2023 година во просториите на Општина Кисела Вода организираше тркалезна маса со наслов: […]
цеа

Оценка на ефикасноста на тековниот систем за администрирање на данокот за имот

Објавено на:
Врз основа на искуството и работата со ЕЛС, ЦЕА како партнер во проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите и искористување на ресурсите, идентификуваше низа предизвици и бариери кои се поврзани со системот на администрирање на данокот на имот кај ЕЛС. Овие предизвици директно придонесуваат кон намалена ефикасност во прибирањето на ДИ како и кон […]
IMG-20230220-WA0016_MCMS

Средношколците побараа итна реконструкција на спортската сала на СЕОУ Гостивар

Објавено на:
Средношколците од Средното економско општинско училиште (СЕОУ) Гостивар кои учествуваа на работилницата што ја организираше Здружението за интеграција на Ромите, испратија јасна порака до сите засегнати страни: потребна е итна реконструкција на спортската сала во училиштето за да можат непречено да се одвиваат спортските активности на учениците. Работилницата се одржа на 20 февруари 2023 година […]
Zelen institut 1

На Струмица ѝ треба решение  со селекцијата на отпад

Објавено на:
Големо мнозинство од испитаниците од Струмица (91,2%) се загрижени дека граѓаните несовесно фрлаат ѓубре, а помалку од половината (46,2%) сметаат дека општината не се грижи за постапувањето со отпадот. Сличен е процентот и на оние кои сметаат дека комуналното претпријатие не работи за намалување на загадувањето преку селектирање и рециклирање (48,8%). Ова го покажаа резултатите […]
finance think

Нови наоди за последиците од кризата со енергија и храна за домаќинствата

Објавено на:
При осмислување на мерките за намалување на кризата со храна и енергија најмногу треба да се мисли на децата. Скопје, 28.02.2023: На настан наменет за претставување на наодите од нова анализа за влијанијата од кризата со храна и енергија врз децата и семејствата, претставници на власта, граѓанското општество и партнерите кои ги поддржуваат реформите во […]