fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

Прочитајте го нашиот најнов ФТ Став 58 за данокот на ектра профит

Објавено на:
Во својот ФТ Став. Бр. 57 за предложената даночна реформа од 12 август 2022 година, Finance Think заедно со Групата ЦИВИТАКС се произнесе по однос на тогаш-предложените даночни измени. Во точката 5, а во контекст на тогашната намера да се воведе прогресивен данок на доходот од труд, Ставот беше: Ставот на [Finance Think] е дека во перспектива […]

Грантистите од програмата „Човековите права во практиката“ се запознаа со процесот на УПП

Објавено на:
Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје, додели седум грантови од програмата „Човековите права во практиката“ во рамки на проектот „Заедничка акција за човекови права“. Организациите ќе работат на проекти во една од приоритетните области на Универзалниот периодичен преглед на Обединетите нации. На 17 и 18 јули во Скопје се одржа работилница за организациите Центар […]

Оценка на наодите од пилот-мерката „Направи ја декларираната работа привлечна за работодавачите и работниците.“

Објавено на:
Целта на проектот е да се оценат наодите од пробната мерка „Направете го декларираниот работен однос привлечен за работодавачите и работниците”, да се вградат во македонскиот правен и економски контекст и да се предложат решенија што го поддржуваат преодот кон формалност. Клиент: Меѓународна организација на трудот Времетраење: јули-септември 2023 The post Оценка на наодите од […]

#Foresight работилница во Берлин

Објавено на:
Нашата Благица Петрески учествуваше на работилница за предвидување, „Иднината на Западен Балкан во 2043 година“, во Берлин, Германија, на 5 и 6 јули 2023, во организација на Aspen Institute Germany. Повлекувајќи се од краткорочното размислување и дневните наслови, работилницата целеше да развие стратешки пристапи со долгорочен фокус на мирот, просперитетот и интеграцијата во #ЕУ. The […]

Улогата на националните парламенти во Универзалниот периодичен преглед

Објавено на:
Овој документ ја испитува улогата на националните парламенти во Универзалниот периодичен преглед (УПП), кој се одвива во рамките на режимот за човекови права на Организацијата на Обединетите нации (ООН). Документот нагласува дека режимот за човекови права на ООН служи како клучна рамка за нивна заштита и нивно унапредување и дека државните актери, меѓу кои и […]

Реакција на Блупринт групата во врска со случувањата во Судскиот совет во врска со кандидатурите за членови

Објавено на:
Блупринт групата за реформи во правосудство бара итно да се прекине со постапката за избор на нови членови во ССРСМ. Во спротивно, како крајно средство за спречување на понатамошното незаконско и нелегитимно постапување на Судскиот совет на РСМ, ги повикуваме судиите кои треба да гласаат на изборите за членови на Судскиот совет, од судовите во […]