fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

цеа

Фискална транспарентност на општините во Северна Македонија 2020-2021

Објавено на:
Индекс на буџетска транспарентност 2020-2021 Недостатокот или половичните информации за трошењето на јавните средства од страна на единиците на локална самоуправа во Македонија е “кочница” за постоење на отчетност во едно демократско општество. Ниската свест од потребата за поголема транспарентност на трошењето на јавните средства допринесува до неефикасна алокација на средствата што пак е во […]
1_Baner-scaled

Наоди од студија: Не сите деца имаат пристап до услуги од витално значење поради пандемијата

Објавено на:
Скопје , 1-ти јуни 2021: Додека владините социо-економски мерки против Ковид-19 го ублажија влијанието врз екстремната детска сиромаштија, повеќе деца живеат под просекот на животниот стандард. Исто така, нарушувањата во услугите за социјалната заштита и образование, и намалената побарувачка за здравствени услуги ги ставија децата во понатамошен ризик со продолжувањето на пандемијата – според ажурираната […]
институт за европска политика скопје

ЕПИ: Граѓаните имаат можност да дадат мислење за услугите, но повратните информации не се јавно достапни

Објавено на:
Граѓаните сѐ повеќе веруваат дека имаат можност да дадат мислење за квалитетот на услугите преку административните канали, но процентот на граѓани што сметаат дека овие канали се лесни за употреба се намалува. Сепак, повратните информации од граѓаните не се јавно достапни. Ова се дел заклучоците од  вториот Национален извештај за мониторингот на реформата во јавната […]
cover-web-1

Повик за учество во програмата „Balkans Voices“

Објавено на:
Дали се сметаш себеси за блогер, поткастер, инфлуенсер? Дали произведуваш сопствена оригинална содржина на теми кои што се важни за општеството? Дали би сакал да ја развиеш својата платформа и да ги зајакнеш техничките, дигиталните и бизнис вештините, преку соработка со врсници од регионот? Доколку се пронаоѓаш во одговорите на овие прашања, тогаш оваа можност […]
цеа

Транспарентност и отчетност во услови на КОВИД 19

Објавено на:
Според последното истражување на International Budget Partnership, генералниот заклучок е дека владите не успеваат да одговорат на Ковид 19 кризата на транспарентен и одговорен начин кога е во прашање фискалната политика. Повеќе од две третини од владите што се предмет на мониторинг, обезбедиле само ограничени или минимални нивоа на отчетност при воведувањето и спроведувањето на […]
НРЦ

Повик за учесници: Обука за младински работници Роми за неформално образование

Објавено на:
Обука за ромски младински работници за неформално образование за работа за вработување на млади Роми (презентација на наставни програми за вработување, презентација на едукативни материјали, обука за примена на наставните програми) Активност 7 – Обука 2, Млади – Регионална (4 дена) обука за медиумска писменост за млади Роми. Оваа обука е организирана од Институтот за […]