fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

Објаснување како се пресметуваат резултатите за секоја земја поединечно на ИПК

Објавено на:
Транспаренси Интернешнл, глобалната антикорупциска организација, на 25 јануари 2017 година го објави 22-от годишен Индекс за перцепција на корупцијата. Индексот рангираше 176 држави и територии според перцпецијата за нивото на корупцијата во јавниот сектор. Индексот за перцепција на корупцијата е водечки глобален индикатор за корупцијата во јавниот сектор, давајќи годишен преглед на релативниот степен на […]

Меѓународен ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот 0800 12222

Објавено на:
Меѓународен ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот 0800 12222 (бесплатна линија за корисниците на T-home) По повод 17 – ти мај – Меѓународниот ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот, Првата детска амбасада во светот Меѓаши како полноправна членка на Child Helpline International (CHI) […]

РЕАКЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ИРИЗ ДО ВЕСНИКОТ ВЕЧЕР ЗА ОБЈАВЕНИОТ ТЕКСТ „ЧЕРГАРИТЕ ПАК СЕ ВСЕЛИЈА НА КЕЈ“

Објавено на:
По објавениот текст на 17 Април во весникот Вечер, „Начекаа за Велигден: Чергарите пак се вселија на Кеј“, Здружението на граѓани ИРИЗ поднесе претставка до Народниот правобранител и реакција до уредничкиот тим на Вечер, со барање за извинување и повлекување на спорниот текст. Искрено се надеваме дека ваквиот начин на известување на медиумите кон маргинализираните заедници еднаш

Јавен повик за учество во работни групи

Објавено на:
Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во рамки на проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“, финансиски подржан од Европската Унија, објавува Ј а в е н   п о в и к до сите заинтерсирани единици на локалната самоуправа, граѓански организации, медиуми, бизнис сектор и заинтерсирани граѓани да се вклучат во работните групи за креирање […]