Улогата на жените низ времето во прехраната на човештвото отсекогаш била фундаментална. Тие до денес придонесуваат во зачувување и пренесување на гастрономските традиции и знаење како и во осигурувањето на храната како извор на живот и егзистенција.

Не секогаш нивниот труд бил вистински вреднуван. Ова е особено важно денес кога се соочуваме со бројни предизвици.

Повеќе прочитајте на следниов ЛИНК.