fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските организации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

Презентирана Анализата на ризик факторите за појава на детско престапништво

На 23 февруари 2021 година, дел од членовите на проектниот тим што го спроведуваат проектот „Превенција на детско престапништво“ беа поканети да учествуваат на редовната седница на Државниот совет за детско престапништво. На седницата д-р Елена Мујоска Трпевска, м-р Ненад Алексиќ и м-р Игор Петровски од ПИМ имаа можност да ги изложат своите наоди од спроведеното истражување […]

Онлајн сесија на ЕВРОТИНК: Затворот како втора шанса

ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии организираше онлајн сесија каде што се дискутираше за улогата на граѓанскиот сектор во процесот на затворање на „кругот на насилство“ и подготовка на затворениците за враќање во своите заедници. Говорничка на настанот беше Мариет Форму де Сартел, основачка на „Brilliance Inside”, невладина организација од Соединетите Американски Држави која е […]

Повик за експерт/и за подготовка на две методологии за спроведување на анкети

Институтот за европска политика објавува повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на две методологии за спроведување на анкети со претставници од бизнис секторот и јавната администрација и подготовка на прашалници. Целта на оваа задача е да се подготват две методологии за спроведување на две репрезентативни анкети: една со претставници на бизнис секторот и една […]

Случај Гостивар: Борба за поголем простор на градските улици

Со изградба на катни гаражи и нов кружен тек, општина Гостивар планира да ја подобри хаотичната ситуација со сообраќајот. На семафорите ќе има и звучна сигнализација за поголема безбедност на слепите лица – најавува локалната власт.  Граѓаните сепак бараат и организиран јавен превоз, но  засега според надлежните, тоа не е изводливо. Зафатени паркинг места за […]

ЕПИ, Академијата за судии и јавни обвинители, Комората на медијатори и Холандската федерација на медијатори потпишаа меморандум за соработка

Со цел промоција и зголемена употреба на медијацијата во земјава, Институтот за европска политика, Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот за соработка е за имплементација на проектот „Медијација, без дилема!“, кој е финансиран од Амбасадата на […]

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФАСИЛИТАТОР ЗА РАЗВОЈ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НРЦ ЗА 2021 ГОДИНА

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на фасилитатор за развој на Годишна програма за работа на НРЦ за 2021 година“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1. Набавувач на услуги Здружение „Национален ромски центар“ од Куманово, со седиште на ул. […]

Колку е развоен буџетот на Општина Штип?

Дискусија: Младите не се доволно информирани за правото на чиста животна средина

Правото на чиста на животната средина има клучна улога во водењето здрав живот, а ова право е едно од најважните за младите. За жал, животната средина е загрозена од различни причини од загадување на воздухот, нечиста вода за пиење па се до нечистотијата во парковите, а младите преку различни форми на активизам и учество, се […]

Учеството на младите во заштита, промоција и реализација на правото на животна средина како човеково право

Infosheet произлезен од дискусијата на млади од различни градови на возраст од 18 до 24 години и експертка и застапничка за здрава животна средина, Евгенија Крстевска. DOWNLOAD PDF The post Учеството на младите во заштита, промоција и реализација на правото на животна средина како човеково право appeared first on EPI.

„Ко(инцидент)ции“ – стрип за млади

LEAD MK стипендистот Стефан Момиќ го посвети својот проект кон едукација на младите за различни ресурски и методи кои можат да ги користат за да адресираат различни прашања кои се од нивен интерес. Со поддршка на млади активисти кои имаат искуство во спроведување на иницијативи, тој изработи стрип за младински активизам со наслов „Ко(инцидент)ции“. Стрипот […]

1 2 3 71