fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

ФРЛЗ доби признание за својата работа

Објавено на:
ЕД „Виножито“ со благодарница за долгогодишната соработка и посветноста на ФРЛЗ во нивната работа и поддршката кон ЕД Виножито и граѓанскиот сектор вооошто. „Виножито долги години соработува со Фондацијата за развој на локалната заедница. Навистина сме благодарни за нивната сестрана поддршка, како финансиска, така и едукативна. Тие се единствени што даваат помош за да може […]
20170517 IDSCS vesti

Формирана Мрежа за подобра легислатива во рамки на проектот „ПВР во сенка“

Објавено на:
Се формираше „Мрежа за подобра легислатива“ составена од десет граѓански организации кои ќе го следат процесот на проценка на влијание од регулативата (ПВР) кога ќе се носат или менуваат законите и ќе ја проценат можноста за вклучување на граѓанските организации. Членките на мрежата во рамки на проектот „ПВР во сенка“ ќе анализираат и како во […]
20170516 MCEM vest 1

СТАРТ НА ПРОЕКТОТ „БЕЗ НАСИЛСТВО-ПОД ИСТО НЕБО“

Објавено на:
Со дебата на темата „Насилството раѓа војна, соживотот носи мир и просперитет“, одржана на 10 мај 2017 година во ООУ „Лириа“, општина Чаир, беше означен почетокот на проектот „Без насилство- под исто небо“. Истиот е покренат од неформална група граѓани, наставници од ООУ „Лазо Трповски“ од општина Карпош и ООУ „Лириа“ од општина Чаир, а […]

Објавена публикацијата Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Објавено на:
Во рамките на проектот „ Е-Платформа за соработка и развој на граѓанското општество во Република Македонија“, финансиран од страна на програмата на Цивика Мобилитас, а спроведен од Здружението на за рамноправен развој Решенија за развој беше објавена публикацијата со наслов: „ Анализа на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија“.  Истражувањето имаше за цел да […]

Работилница: „Правилно постапување при утврдувањето на надоместоците на плати, расходувањето на движните ствари и ситниот инвентар, предуслов за соодветно евидентирање во деловните книги“

Објавено на:
Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи ја долгогодишната традиција , календарот на активности, како и потребата и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините, организира работилница со наслов: „Правилно постапување при утврдувањето на надоместоците на плати, расходувањето на движните ствари и ситниот инвентар, предуслов […]

Отворање на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“ финансиран од ЕУ

Објавено на:
Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе во соработка со МРР на РМ (Мрежа за рурален развој на Република Македонија) и АкРРа (Акција за рурален развој), на 10 април, во ЕУ Инфо центарот, го одбележаа отпочнувањето на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население – НРП“. Врз основа на претходно идентификуваните потреби […]